Samenspel in de wijk: ‘We gaan samen met partners in de wijk én de gezinnen op zoek naar passende ondersteuning’

15 mei 2024
Nieuwsbrief sociaal domein

In de Proeftuin samenspel in de wijk hebben we bijna twee jaar lang samen met veel en verschillende partners intensief geleerd en ontwikkeld. We hebben ons een andere werkwijze eigen gemaakt om gezinnen en kinderen in Zwolle nog beter te kunnen ondersteunen bij hun hulpvragen.

In Zwolle willen we dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. In Samenspel in de wijk zijn we met partners uit de wijk daarmee aan de slag. Om Zwolse gezinnen en kinderen nog beter te helpen en zo normaal mogelijke passende antwoorden te vinden op hun hulpvragen. Antwoorden en oplossingen die passen bij het dagelijkse leven van het gezin en het kind. 

De werkwijze 

In het Samenspel in de wijk werken we systeem- en contextgericht. Niet het kind centraal, maar het gezin en het netwerk om hen heen. Wat maakt dat het gaat zoals het gaat? Wat is de echte ondersteuningsvraag? En wat is er nodig?  

Samen met het hele gezin én het kind en het netwerk onderzoeken we wat er speelt en wat nodig is om patronen en onderliggende oorzaken te veranderen. Ouders en andere (professionele) opvoeders kunnen vaak zelf al het verschil maken als ze beter begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Als er andere expertise nodig is dan halen we die erbij. We zorgen we dat we blijven samenwerken én dat de expertise bijdraagt aan verandering. 

Wat dat werkelijk betekent in de samenwerking en voor het gezin leggen we uit in deze film. 

Bekijk de video over de Proeftuin Samenspel in de wijk: 

Voor jou 

Speciaal voor professionals in de jeugdhulp ontwikkelden we een folder met aanknopingspunten om mee te veranderen en zelf stappen te zetten in Samenspel in de wijk. Heb je interesse hierin? Neem dan contact met ons op via m.volaart@zwolle.nl

Vervolg 

In Zuid en West is Samenspel in de wijk nu onze werkwijze. De komende maanden beslist het College hoe we het samenspel in de andere wijken handen en voeten gaan geven. We zullen in ieder geval weer leersessies met partners uit de wijk organiseren en in de wijken Zuid en West blijven we samen leren. Misschien zien we jou of een collega daar dan weer. En blijven we samen leren en ontwikkelen.  

Meer informatie over samenspel in de wijk vind je op www.swtzwolle.nl/professionalsexterne-link-icoon