Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid

Doel van de subsidie
Met deze subsidieregeling wordt beoogd om het onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle tot uitvoering te brengen. Subsidie dient te worden aangewend voor activiteiten die passen binnen de speerpunten en doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid Zwolle en aantoonbaar bijdragen aan de beoogde resultaten.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?
Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan organisaties die in Zwolle gevestigd zijn en voor activiteiten die passen binnen het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle.

Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan organisaties die in Zwolle gevestigd zijn en voor activiteiten die passen binnen het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle.

aanvraagformulier-subsidieregeling-onderwijs-achterstandenbeleid.pdf

Neem voor meer informatie contact op met het Subsidieloket van de Gemeente Zwolle, stadskantoor, Lübeckplein 2, postbus 10007, 8000 GA Zwolle, telefoon 14038.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl