Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid

Doel van de subsidie
Met deze subsidieregeling wordt beoogd om het onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle tot uitvoering te brengen. Subsidie dient te worden aangewend voor activiteiten die passen binnen de speerpunten en doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid Zwolle en aantoonbaar bijdragen aan de beoogde resultaten.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?
Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan organisaties die in Zwolle gevestigd zijn en voor activiteiten die passen binnen het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle.

Als u aan de voorwaarden voldoet (zie tabblad Beschrijving), kunt u via onderstaand pdf-formulier een aanvraag indienen.

aanvraagformulier-subsidie-regeling-onderwijs-achterstanden-beleid-2020.pdf

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle (Subsidieloket).

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl