Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid

Met de subsidieregeling Onderwijs en Achterstandenbeleid wil de gemeente het onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle tot uitvoering brengen. Subsidie is bestemd voor activiteiten die passen binnen de speerpunten en doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid Zwolle en aantoonbaar bijdragen aan de beoogde resultaten.