Subsidieregeling Onderwijskansenbeleid

Gelijke kansen voor iedereen, en in het bijzoander voor kinderen. Met de subsidieregeling Onderwijskansenbeleid willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijskansen van kinderen met een (risico op) onderwijsachterstand. De focus hierbij ligt op:

  •  voorschoolse voorzieningen voor (doelgroep) peuters;
  •  ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden van doelgroepkinderen;
  •  betrokkenheid van oudersbij de taal- en bredere ontwikkeling van hun kind;
  •  wegnemen van segregatie in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs;
  •  passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s).