Beschermingsbewindvoering

Er zijn verschillende redenen waarom mensen in de omstandigheid verkeren dat zij  niet goed met hun geld om kunnen gaan. Voor deze groep is het mogelijk om onder beschermingsbewind te worden gesteld. Zij kunnen zelf een beschermingsbewind aanvragen, maar het kan ook zijn dat anderen dit doen. De kantonrechter besluit of iemand onder beschermingsbewind wordt gesteld.

Bewindvoerder
De rechter benoemt een bewindvoerder. Dit kan een familielid of een professionele instantie zijn. De bewindvoerder is verplicht regelmatig rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. De gemeente Zwolle voert het beschermingsbewind niet zelf uit. Wel kunt u op de afdeling Inkomensondersteuning terecht voor vragen over beschermingsbewind en een verwijzing naar een uitvoerende professionele instantie.  .

Waar kan ik terecht?
Meer informatie over beschermingsbewind kunt u krijgen door contact op te nemen met de gemeente Zwolle via telefoonnummer 14038.

Hoe vraag ik het aan?
Gemeente Zwolle voert zelf geen beschermingsbewind uit maar kan u hierover wel informeren. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een professionele bewindvoerderorganisatie uit de regio.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

De kantonrechter stelt de kosten vast.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl