Bewindvoering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als de rechter u toelaat tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder. De bewindvoerder houdt in de gaten of u het traject van schuldsanering succesvol doorloopt. De bewindvoerder heeft naar alle betrokken partijen een onafhankelijke, neutrale rol en zorgt ervoor dat het schuldsaneringsproces volgens de regels verloopt. Om toelating tot de WSNP te vragen, vraagt u een Verklaring WSNP aan.