Budgetbeheer

Wanneer u gebruik maakt van schulddienstverlening kan uw inkomen beheerd worden door de gemeente Zwolle. Dit heet budgetbeheer. Soms is budgetbeheer een voorwaarde om hulp bij schulden te kunnen krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld bij een minnelijke schuldregeling. Dit is een schuldregeling zonder tussenkomst van de rechter.

Budgetbeheer kunt u niet afzonderlijk aanvragen. Budgetbeheer is pas mogelijk wanneer u Schulddienstverlening heeft van de gemeente Zwolle.

U kunt gebruik maken van budgetbeheer als u ook schulddienstverlening heeft van de gemeente Zwolle.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Als budgetbeheer start, krijgt u een budgetteringsrekening. Uw inkomen wordt voor de duur van de schulddienstverlening op deze rekening gestort. Samen met u wordt een budgetplan gemaakt. In het budgetplan staat wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.

De manier waarop het inkomen beheerd wordt verschilt per persoon. Er zijn drie vormen van budgetbeheer:

  • Financieel Beheer - Er wordt alleen geld gereserveerd voor de schuldregeling. U ontvangt het inkomen wat overblijft.
  • Budgetbeheer Basis - Na reservering voor de schuldregeling worden vaste lasten als huur, water, energie en zorgverzekeringspremie betaald. Daarna ontvangt u het inkomen wat overblijft.
  • Budgetbeheer Totaal - Naast de reservering voor de schuldregeling en de betaling van de vaste lasten wordt er geld gereserveerd voor andere uitgaven. In dit geval ontvangt u het restant van uw inkomen niet in zijn geheel. U heeft dan per week of per maand een bedrag aan ‘leefgeld’. Leefgeld is bedoeld voor het doen van boodschappen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl