Schulddienstverlening

Wanneer het u niet lukt om zelf of via uw eigen netwerk schulden op te lossen, kan de gemeente Zwolle u helpen. Samen met u wordt gezocht naar een oplossing voor uw schulden. Ook krijgt u advies over zelfstandig omgaan met geld - financiële zelfredzaamheid.

Iedereen die schulden heeft, kan om hulp vragen. De oorzaak van een schuld hoeft hiervoor nooit een belemmering te zijn. Soms bestaat de hulp echter alleen uit advies.

Inwoners van Hattem

Voor inwoners uit Hattem geldt dat zij terecht kunnen bij Op Koers. Voor een intakegesprek door de coördinator van Op Koers kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Hattem, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem, (038) 443 2881, info@swhattem.nl.

Stap 1 Sociaal Wijkteam

De aanvraag van Schulddienstverlening begint bij het Sociaal Wijkteam in de wijk waar u woont. U kunt voor de aanvraag naar het inloopspreekuur gaan of u kunt bellen naar 038-4989980 om een afspraak te maken. De locaties en de inloopspreekuren vind u hier.

Crisissituatie

Als het om een crisissituatie gaat kunt u dit het beste telefonisch doorgeven aan uw wijkteam.  Er is sprake van een crisissituatie wanneer u uw huis dreigt te moeten verlaten of wanneer de elektriciteit of het water afgesloten gaat worden.

Stap 2  Uitnodiging intakegesprek

De gemeente Zwolle ontvangt uw aanvraag voor Schulddienstverlening van het Sociaal Wijkteam. Als de aanvraag is ontvangen krijgt u per brief een ontvangstbevestiging van de gemeente Zwolle. Hierna belt de gemeente Zwolle u op om een afspraak te maken voor het intakegesprek. De afgesproken datum en tijd  staan in de schriftelijke uitnodiging die u thuis ontvangt.

U heeft het intakegesprek altijd binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag Schulddienstverlening.

Stap 3 Vragenlijst

Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u een vragenlijst opgestuurd. De vragenlijst moet u invullen voordat u naar het intakegesprek gaat. De ingevulde vragenlijst helpt de gemeente Zwolle bij het besluiten welke dienstverlening voor u het meest geschikt is.

Op mesis.nu leest u meer over de vragenlijst.

Stap 4 Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt beoordeeld wat de gemeente Zwolle voor u kan doen en wat u zelf kunt doen. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening mogelijk. Waaronder een adviesgesprek of Budgetbeheer. Eventueel samen met een regeling voor  uw schulden.

De voorwaarden voor het aanvragen van schulddienstverlening zijn:

  • U heeft een inkomen.
  • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats in de gemeente Zwolle of in één van de met Zwolle samenwerkende gemeenten Hattem en Heerde.
  • U bent minstens 18 jaar oud.

Als u hier niet aan voldoet maar toch graag hulp bij uw schulden wilt, bel of ga dan toch naar het Sociaal Wijkteam in uw wijk. De medewerkers van het wijkteam adviseren u dan over uw mogelijkheden.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl