Schuldregeling

Als u schulden heeft en niet genoeg inkomen om de betalingsverplichtingen na te komen is er sprake van een 'problematische schuldenlast'. Een minnelijke schuldregeling kan dit mogelijk oplossen. 'Minnelijk' betekent zonder tussenkomst van de rechter.

De schuldregeling bestaat uit bemiddeling met de schuldeisers. Bij een schuldregeling wordt berekend hoeveel procent van de schuld u in 36 maanden zou kunnen aflossen. Dit gebeurt volgens vaste richtlijnen.

Vervolgens wordt aan iedere schuldeiser gevraagd in te stemmen met het bedrag dat hun betaald kan worden. Dit kan een deel van de schuld zijn maar ook het gehele bedrag.  Als alle schuldeisers het aanbod accepteren wordt na 36 maanden het eventuele restant van de schuld buiten invordering gesteld. Dit hoeft u dan niet meer te betalen.

Let op: Schulden bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden niet na 36 maanden buiten invordering gesteld.

Een minnelijke schuldregeling kunt u niet afzonderlijk aanvragen. Het is een onderdeel van Schulddienstverlening. Tijdens de behandeling van uw verzoek om schulddienstverlening wordt ingeschat of een minnelijke schuldregeling mogelijk is.

Om de schuldregeling mogelijk te maken moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het voorgestelde aanbod. Ook moeten al uw schulden worden betrokken in de schuldregeling.

De schuldregeling wordt uitgevoerd volgens de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). De rechten en plichten worden vastgelegd in de schuldregelingsovereenkomst.

Kijk voor meer informatie over de gedragscode op: nvvk.eu.

Let op: een minnelijke schuldregeling kunt u niet afzonderlijk aanvragen, het maakt onderdeel uit van Schulddienstverlening.

Zie Voorwaarden Schulddienstverlening

Als u vragen heeft over deze regeling neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de schuldregeling betaalt u  € 6,- per maand.

Vrij te laten bedrag

Een gedeelte van het inkomen hoeft niet gebruikt te worden voor het aflossen van uw schulden. Dit heet het ‘vrij te laten bedrag'.

Het vrij te laten bedrag is het gedeelte van uw inkomen waarmee u de noodzakelijke vaste lasten, boodschappen en kleding betaalt. De hoogte van het bedrag is meestal gelijk aan 95% van het bijstandsniveau. Het bedrag kan soms iets hoger zijn omdat sommige kosten die u maakt meegeteld mogen worden voor de berekening. Voorbeelden hiervan zijn uw huur en zorgverzekeringspremie.

Het verschil tussen uw inkomen en het vrij te laten bedrag wordt gereserveerd voor het aflossen van de schulden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl