Schuldregeling

Een schuldregeling is een regeling waarbij u alles op alles zet om uw schulden zoveel mogelijk af te betalen.

Een schuldregeling kan 2 verschillende vormen hebben:

 • schuldbemiddeling
 • een saneringskrediet.

In een plan van aanpak bepaalt de schulddienstverlener welke vorm voor u geschikt is. Meer informatie vindt u ook op www.NVVK.eu .

stap voor stap schuldregeling.pdf

Schuldbemiddeling

Minnelijke schuldregeling is een vorm van schuldbemiddeling. Minnelijk betekent: zonder tussenkomst van een rechter.

Uw schulddienstverlener helpt u door te overleggen met uw schuldeisers. Hier kunt u gebruik van maken als u een problematische schuldenlast heeft. Dat houdt in dat u uw schulden niet met uw inkomen kunt betalen.

Bij Minnelijke schuldregeling:

 • Berekenen we hoeveel procent van de schuld u in 36 maanden kunt aflossen. Voor de berekening zijn vaste regels.
 • Vraagt de gemeente aan elke schuldeiser of zij het eens zijn met het bedrag dat zij kunnen ontvangen. Dit kan een deel van de schuld zijn, maar ook het hele bedrag.
 • Gaat de regeling in voor 36 maanden. Maar alleen als alle schuldeisers dit aanbod accepteren.
 • Wordt een bedrag dat na die 36 maanden nog opstaat, kwijtgescholden. U hoeft dit bedrag dan niet meer te betalen.

Saneringskrediet

Een andere vorm van schuldregeling is het saneringskrediet. Het saneringskrediet is een bedrag waarmee u de schulden in één keer (geheel of gedeeltelijk) aflost bij de schuldeisers. Dit bedrag moet u daarna als lening terugbetalen aan de gemeente Zwolle.

Let op: De gemeente kan niet alles kwijtschelden. Bij deze instanties kan het bijvoorbeeld niet:

 • het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
 • de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Een minnelijke schuldregeling is onderdeel van Schulddienstverlening. Het kan dus niet apart aangevraagd worden. Als u de Schulddienstverlening aanvraagt, bekijkt de gemeente Zwolle of een minnelijke schuldregeling mogelijk is.

Bij deze vormen van Schulddienstverlening horen een paar voorwaarden:

 • Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het voorgestelde aanbod. Alleen dan kunt u gebruik maken van de schuldregeling.
 • We moeten al uw schulden opnemen in de schuldregeling.
 • De schuldregeling voldoet aan de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).
 • Alle rechten en plichten worden vastgelegd in de schuldregelingsovereenkomst.

Kijk voor meer informatie over de gedragscode op: nvvk.eu.

Voor contactgegevens en meer informatie kunt u hier terecht. 

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.  

Maakt u gebruik van schuldbemiddeling? Of maakt u gebruik van budgetbeheer/financieel beheer? Dan moet u hiervoor een vergoeding betalen. Ook als u via een bewindvoerder aflost:

 • U betaalt 9% over het geld dat u aan uw schuldeisers moet betalen.
 • U betaalt € 6,00 per maand voor het budgetbeheer of financieel beheer.

 

Vrij te laten bedrag (VTLB)

U moet uw boodschappen, kleding en andere noodzakelijke vaste lasten kunnen blijven betalen. Hiervoor gebruikt u een deel van het inkomen. Dit bedrag wordt niet gebruikt voor het aflossen van uw schulden. Het heet het ‘vrij te laten bedrag’.

Hoogte

De hoogte van dit bedrag is meestal 95% van het bijstandsniveau. Het verschil tussen uw inkomen en het 'vrij te laten bedrag' wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden.