Verklaring WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Wilt u gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? Dan moet u een verzoekschrift voor toelating tot de WSNP naar de rechtbank sturen. Bij dit verzoekschrift hoort een Verklaring WSNP.

In de verklaring staat wat u heeft gedaan om tot een minnelijke regeling te komen met uw schuldeisers en waarom dit niet gelukt is.