Semipermanente woningen op Oosterenk

Op het bedrijventerrein Oosterenk, nabij de Kuyerhuislaan bouwt deltaWonen 40 sociale huurwoningen. De woningen vallen in het laagste huurniveau en staan hier voor een periode van 10 jaar. Zwollenaren die met spoed een woningen nodig hebben komen voor één van deze woningen in aanmerking.

Samenwerking

Door de groei van de stad en door de komst van nieuwe doelgroepen is de druk op sociale huurmarkt hoog.

Om aan de vraag naar huurwoningen te voldoen spraken gemeente en de woningcorporaties af dat er in de periode 2016-2019 netto 700 sociale huurwoningen bij komen. Dit wordt gerealiseerd door het  uitvoeren van de reguliere woningbouwprogramma van de corporaties. Daarnaast worden er versneld  extra woningen gebouwd.

Tijdelijk

Onderdeel van de extra woningen zijn 100 semipermante woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens die met spoed een woning nodig hebben. Op Oosterenk realiseert deltaWonen de eerste 40 woningen.

De verwachting is dat deze in oktober 2017 opgeleverd worden. Semipermanent houdt in dat deze woningen voor een periode van 10 jaar op Oosterenk worden neergezet.

Vergunning

Voor het bouwen van woningen op deze kavel is een omgevingsvergunning nodig. Hiermee kan een tijdelijke ontheffing verleend worden op het geldende bestemmingsplan dat nu voor deze plek een kantoorbestemming voorschrijft.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is 29 maart 2017 bij de gemeente ingediend.

Toezicht en beheer

DeltaWonen voert net als op al haar andere woningen beheer en toezicht uit. Dat wil zeggen dat er periodiek een complexbeheerder aanwezig is die toeziet dat het schoon, heel en veilig is binnen het complex.

De complexbeheerder is daarnaast telefonisch bereikbaar bij vragen, óók voor omwonenden. In geval van calamiteiten wordt de complexbeheerder ondersteund door een wijkbeheerder en/of een woonconsulent. Hierin werken gemeente en deltaWonen samen.

Downloads

Documenten semipermanente woningen Oosterenk

 

Schetsontwerp

Hieronder het schetsontwerp hoe de woningen eruit komen te zien.

 

Van kantoor naar wonen

De bouw van tijdelijke woningen op deze locatie sluit aan bij de visie voor de transformatie van kantoren naar wonen. In deze visie is ook aandacht voor Oosterenk.

Documenten transformeren kantoren naar woningen: