Senior Jurist Vastgoed

Dienstverband / uren per week Vast / 36 uur
Werk- en denkniveau WO
Salaris max. € 6.103,-- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek
Afdeling Vastgoed
Vacaturehouder Barend van der Heiden

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling

Bij de afdeling Vastgoed werken ruim 30 professionals met verschillende specialisaties, zoals: juridische zaken, vastgoedmanagement, planeconomie, uitgifte en verwerving.

Met kennis, ervaring en creatiekracht dragen wij bij aan het concreet maken van ruimtelijke ontwikkelingen in Zwolle. Het werkveld van de afdeling is breed: beheer en transformaties van gebouwen en gronden, ontwikkeling van vastgoed, locatieontwikkeling en uitgifte van gronden, herstructurering en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Dit doe jij

Zwolle maakt in de komende jaren een schaalsprong naar 140.00 tot 160.000 inwoners. Zwolle versterkt haar stedelijkheid en wordt nationaal en internationaal aantrekkelijker. Leefbaarheid, klimaat, duurzaamheid en economie staan daarbij hoog op de agenda.

Met het bouwen van circa 1000 huizen per jaar pakken wij het woningtekort aan voor elke inkomensklasse. We gaan dit realiseren via complexe inbreidingen in onze historische binnenstad en het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve woon- en werkgebieden. Je werkveld is dus groot, uitdagend en energiek. En dat past bij je ambitieuze persoonlijkheid, brede expertise en ruime ervaring die je graag inbrengt binnen multidisciplinaire teams.

Wij doen echt een beroep op jou als specialist. Aanverwante werkzaamheden worden door collega’s opgepakt, zoals bijvoorbeeld het leiden van projecten. Jij kunt je dus maximaal focussen op je vak.

 

Meedenken

In Zwolle ben je betrokken bij complexe en grootschalige vastgoedprojecten. Van voorbereiding tot en met de realisatie. Aan de voorkant denk je mee over belangrijke keuzes die we moeten maken. Wat voor rol gaan we als gemeente pakken? Hoe gaan we gronden verwerven en welke investeringen willen we doen? Wat zijn de risico’s en hoe gaan we deze managen? Wat voor juridische posities nemen wij in en hoe worden deze geborgd? Jij neemt het voortouw en spart onder meer met programmamanagers en projectleiders over de aanpak van complexe vastgoedopgaven. Voor het opstellen van overeenkomsten ben je de penvoerder.

‘Als we het nu zo doen’

Je denkt over allerlei ontwikkelingen mee en levert je strategische en praktijkgerichte bijdrage aan beleid, binnen en buiten de afdeling vastgoed. Vanuit een juridische invalshoek adviseer je onder meer over het instrumentarium bij gebiedsontwikkeling, herontwikkeling van onroerende zaken, vastgoedtransacties en ontwikkelings- en onderhandelingsstrategieën. Het lukt je goed om complexe, juridische aspecten duidelijk uit te leggen aan leken en professionals. Het bestuur, ons management, project- en programmamanagers en partners in de stad bijvoorbeeld.

Ontwikkelen, borgen en kennis delen

Als creatieve, strategische denker zoek je samen met het team naar oplossingen en kansen binnen eventuele (juridische) beperkingen. Jij bent vaak degene die zegt: ‘En als we het nu zo doen, dan krijgen we het voor elkaar.’ Je wilt ontwikkelingen mogelijk maken én juridisch borgen binnen onze organisatie. Ook binnen de afdeling kijk je met collega’s naar juridische kwaliteitsborging. We willen steeds beter worden.

Je deelt je kennis en ervaring graag. Collega’s binnen en buiten de afdeling doen met plezier een beroep op je. Je bent een toegankelijke vraagbaak en ondersteunt onder meer bij het opstellen van overeenkomsten, het beoordelen van brieven over lastige vraagstukken rond samenwerking, koop of verkoop, erfpacht, huur en kostenplaatjes.

Waarom zou jij voor Zwolle kiezen?

In Zwolle krijg je de kans om aan grote opgaven te werken en voortgang te brengen in complexe, ruimtelijke ontwikkelingen. Je wordt enorm gewaardeerd en echt als specialist gezien. Het is lekker werken binnen een team met professionele collega’s die goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar veel gunnen. We werken door de afdelingen heen en met partners in de stad. Je ontmoet ontzettend veel interessante mensen die elkaar inspireren en naar een hoger niveau brengen.

Dit ben jij

Je bent een zeer ervaren jurist en adviseur met een juridisch academische opleiding en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving in het privaat- en vastgoedrecht.

We verwachten dat je circa acht jaar ervaring nodig hebt binnen het werkveld, waarvan een flink aantal jaren met grote gebiedsontwikkelingen. Pas dan kun je de essentie van onze opgaven zien, complexe vraagstukken oplossen, weloverwogen adviezen geven en toonaangevend beleid maken.

Je hebt gevoel voor bestuurlijke, commerciële en maatschappelijke verhoudingen, oog voor (maatschappelijke) ontwikkelingen en voelhorens voor verschillende belangen.

Mensen ervaren je als een uitmuntend adviseur en constructief overleg- en sparringpartner. Je manier van communiceren is prettig en je blijft - ook als de gemoederen hoog oplopen - in verbinding met je gesprekspartners. Je ziet kansen, hebt het lef om het gesprek hierover aan te gaan en de samenwerking op te zoeken om ideeën concreet te maken.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 6.103,-- (maximum schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de ‘zaak’. 

Meer weten?

Barend van der Heiden, afdelingshoofd Vastgoed, wil graag met je van gedachten wisselen over de visie van Zwolle en alle aspecten van deze baan. Mail Barend even om een telefonische afspraak in te plannen, b.van.der.Heiden@zwolle.nl. Je kunt ook proberen of hij bereikbaar is, 06 - 10 73 30 65.

Solliciteren

Solliciteren kan alleen door middel van onderstaande sollicitatieknop.

Deze vacature staat voor langere tijd open, op het moment dat er een geschikte kandidaat is kunnen we besluiten de vacature offline te zetten.

solliciteer direct