Senior Planoloog

Dienstverband 32-36 uur per week voor een periode van 2 jaar
Werk/denkniveau Wo
Afdeling Ruimte en economie
Vacaturehouder Godelieve Wijffels, afdelingshoofd Ruimte en Economie, g.wijffels@zwolle.nl, (038) 498 3104.
Salaris maximaal € 5.814,- (maximum schaal 12) bruto per maand
Sluitingsdatum 20 augustus 2020

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.

Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Zwolle staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals de urgente woonopgave, de groei van de economie, klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie.

Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle ligt in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven.

Een stad waar mensen centraal staan. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling

De afdeling Ruimte en Economie bestaat uit veelkleurige en betrokken teams van circa 25 beleidsmedewerkers op het terrein van economie, toerisme, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, wonen en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De kracht van de afdeling is het vertalen van ontwikkelingen en trends naar opgaven van Zwolle en de regio. Jij gaat aan de slag binnen het team Ruimte.

De uitdaging

Zwolle groeit en is een aantrekkelijke en populaire stad. De ontwerp Omgevingsvisie geeft richting aan de sterke groei van de stad, om zo tot 2040, met mogelijk 25.000 woningen te groeien. Naast groei zet Zwolle in op het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten die de gemeente rijk is. De uitdaging is de vraagstukken aan elkaar te koppelen vanuit een integrale gebiedsbenadering. We werken dus altijd ‘met de kaart op tafel’ en multidisciplinair. Jij bent als planoloog hierin de verbindende schakel.

Dit ga je doen

Jij maakt strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving op verschillende schaalniveaus, waarbij we vanaf het eerste moment zijn betrokken. We doen ook veel samen met het Rijk, Regio, Provincie en Waterschap. In voorstellen geef je onze koers aan en overleg je hoe we de samenwerking kunnen vormgeven.

Locatie- en gebiedsontwikkeling

Een deel van het werk richt zich op locatie- en gebiedsontwikkeling. We ontwikkelen steeds meer ‘gemengde’ wijken, waar veel partijen bij betrokken zijn. Als enthousiaste ‘trekker’ krijg je alle belangen boven tafel. Je verleidt, onderhandelt, weegt af en geeft daarna het ruimtelijk planvormingsproces vorm. Een open, creatief en haalbaar strategisch visie- en planvormingsproces. Daarbij zet je altijd in op meervoudige waarde-creatie. Alle ontwikkelingen dragen bij aan onze grote opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit en versterking van de kwaliteit van stad en omgeving.

Omgevingsvisie

De  ontwerp Omgevingsvisie is af. Deze is leidend voor de ontwikkeling van Zwolle en wordt periodiek herzien. Het is een levendig document en jij geeft input om beleid bij te stellen als dat beter is voor Zwolle.

MIRT onderzoeken

Het is heel bijzonder dat wij  de komende jaren vier MIRT onderzoeken uitvoeren samen met Rijk, Provincie en regio. Deze onderzoeken gaan over groei en leefbaarheid;  de ontwikkeling van de Spoorzone, verstedelijking, bereikbaarheid en klimaat-bestendigheid van Zwolle en haar omgeving. Het team Ruimte is hier nauw bij betrokken. Jij hebt dus een grote invloed op de toekomst van de Zwolle en de regio.

Dit ben jij

Je hebt een WO opleiding planologie en verbindt de maatschappelijke vraagstukken aan elkaar die impact hebben op de inrichting van de fysieke leefomgeving. Met visie, lef en gedrevenheid heb je al middelgrote en grotere steden getransformeerd en vernieuwd.

Je weet hoe de hazen lopen bij de overheid en vormt je snel een breed beeld van de opgaven die Zwolle heeft. De stad verandert. Daar heb je een visie op en daar ga je voor. Als goed verteller weet je een lang verhaal kort te brengen met de broodnodige kwinkslagen en mensen te inspireren. Dat vind je ook terug in je schriftelijke adviezen. Het gaat om de kern.

Verleiden en onderhandelen zitten in je bloed. Vanuit de inhoud ben je een sterke partner voor onder meer woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, investeerders en andere private partijen. 

Ondanks tegenstrijdige vraagstukken en belangen, blijf je bij je onafhankelijk advies ingegeven vanuit een sterke, intrinsieke motivatie om iets moois van Zwolle te maken.

Een goed plan is één, maar je wilt ook resultaat zien en daarom zorg je dat plannen en ideeën goed worden uitgelijnd. Als betrouwbare professional heb je een hoge gunfactor bij politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en strategische partners.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 5.814,- (maximum schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Solliciteren

Je kan alleen solliciteren via onderstaande sollicitatieknop tot 20 augustus. Het eerste sollicitatiegesprek staat gepland op  1 september (middag) en tweede op 10 september (middag). Reserveer deze data vast in je agenda.

Meer weten?

Laat weten wie je bent en wat je wilt. Neem contact op met Godelieve Wijffels, afdelingshoofd Ruimte en Economie, g.wijffels@zwolle.nl, (038) 498 3104.

 

 

solliciteer direct