Seringenstraat eerste Leefstraat in Zwolle

Op initiatief van de bewoners was de Seringenstraat in de zomervakantie van 2018 tijdelijk ingericht tot Leefstraat. Daarmee werd de 30-km-straat voor zeven weken een ontmoetingsplek en speelstraat. voor bewoners. De Seringenstraat had daarmee de primeur als eerste Leefstraat in Zwolle.

De bewoners hebben hun straat ingericht met kunstgras, picknickbanken, speeltoestellen, boom- en bloembakken. De Leefstraat is zo ingericht dat zichtbaar is dat het geen doorgaande weg is. Wel biedt de inrichting een doorgang voor hulpdiensten en de auto of de fiets van omwonenden.

De organisatie en inrichting van de Leefstraat is in nauw overleg en met hulp met wijkbeheerder Paulien ten Dam van de gemeente Zwolle gebeurd.

Parkeren

De inrichting van de Leefstraat is ten koste gegaan van een aantal parkeerplaatsen. De gemeente heeft buiten de straat parkeerplaatsen voor bewoners beschikbaar gesteld bij de Oude Ambachtsschool en bij Speeltuin Assendorp.

Ontmoeten en spelen

Een Leefstraat stimuleert spontane ontmoetingen en speelafspraken. Bewoners organiseren daarnaast straatactiviteiten om elkaar beter te leren kennen, het buurtgevoel en de samenhorigheid te versterken. De bewoners van de Seringenstraat hebben hun ervaringen gedeeld. 

Vitaal Assendorp

Dit bewonersinitiatief vloeit voort uit het project Vitaal Assendorp. De bewoners van de Seringenstraat hebben een aantal maatregelen genomen om hun straat klimaatbestendig te maken met meer groen en een afwateringsysteem bij hevige regenval.

Klimaatbestendig maken van de wijk Assendorp en een toename van de buurtcohesie zijn twee wijkopgaven die voortkomen uit het buurt-voorbuurt-onderzoek. De Leefstraat en de inrichting er van sluiten goed aan bij deze wijkopgaven.