Situatie hoogwater Zwolle was spannend maar beheersbaar

15 januari 2024
Homepage

De urgentie om onze stad aan te passen aan de klimaatveranderingen werd afgelopen weken weer flink duidelijk. Er ontstond een extreem hoog waterpeil in de binnenstad van Zwolle. Dankzij de inzet van vele samenwerkingspartners, inwoners en ondernemers is het gelukt om de gevolgen van het hoge water te beperken tot ‘slechts’ flinke overlast.

Ook is het gemeentelijk crisisteam hoogwater geactiveerd uit voorzorg. Gelukkig hebben we deze verder niet op hoeven te schalen. De situatie was spannend, maar door alle maatregelen die de afgelopen jaren in de stad genomen zijn, beheersbaar.

Het hoge water rond de kerstdagen was het gevolg van een combinatie van meerdere factoren: heel veel regenwater, een harde noordwestenwind die het water uit het IJsselmeer richting Zwolle opstuwde en smeltwater uit Duitsland. Dit alles maakte dat het water tot de 1.40 meter kon stijgen. Met name bij de Thorbeckegracht, Buitenkant en het Beugeltje werd dit goed zichtbaar.

Hoogwater in Zwolse gracht

Wat opviel tijdens het monitoren en bestrijden van het hoge water is de enorme betrokkenheid van iedereen die heeft meegewerkt. Zo was er heel snel voldoende menskracht en materieel beschikbaar om het water tegen te houden. De medewerkers van de strooidienst van de ROVA bijvoorbeeld hebben zich bijna allemaal vrijwillig ingezet voor de Hoogwater Brigade Zwolle. Zo waren er snel genoeg handen beschikbaar om al het zware werk te verzetten.

Helaas zal dit niet de laatste keer zijn dat Zwolle te maken krijgt met hoogwater. Extreme weersomstandigheden worden steeds extremer. Daarom is het goed uit elke situatie weer lessen te leren. Samen met onze partners scherpen we onze hoogwater protocollen de komende tijd weer verder aan. Niet alleen technisch, maar ook zodat we weten wat te doen wanneer het water wel een keer hoger komt dan verwacht. Samen maken we de stad toekomst en klimaatbestendig.