Bezoekersstromen binnenstad

Zwolle heeft een prachtige historische binnenstad met grote publiekstrekkers. Toch is er in de binnenstad op bepaalde plekken ook leegstand. We willen extra bezoek stimuleren en graag de effecten weten van de gedane inspanningen. De resultaten van het project Bezoekersstromen in de binnenstad gaan hier inzicht in geven.

Het hoofddoel van dit traject is om inzicht te krijgen in bezoekersstromen. We willen graag weten wat de effecten zijn van de gepleegde interventies. We focussen ons hierbij op drie grote winkelketens: Primark, Zara en Hudson’s Bay. Wat zijn de effecten van deze nieuwe ketens op de bezoekersstromen? Dit doen we door Wi-Fi data te analyseren, waarbij het er niet om gaat hoe een individu zich door de stad beweegt, maar hoe de grote stromen er uit zien. Uiteraard werken we conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zodat data nooit te herleiden zijn tot personen. Uiteindelijk werken we naar een monitoring systeem toe om beter inzicht te krijgen in de resultaten die bepaalde acties opleveren.