Datagedreven beheer

Hoe kan data behulpzaam zijn in het beheer van de openbare ruimte. Om dit te onderzoeken starten we een pilot waarbij we onderzoeken hoe data kan bijdragen aan het onderhoud van onze verkeersborden.  Drie wagens van ROVA die reeds in de stad rondrijden worden hiertoe vanaf 6 mei uitgerust met camera’s.

Beter functioneren met behulp van data

Deze camera’s gaan de verkeersborden in de stad controleren. Zijn de borden nog schoon en leesbaar, staan ze nog op de juiste plek, zijn ze nog heel, moeten ze vervangen of verwijderd worden e.d. Doel is om de stad Zwolle nog beter laten functioneren met behulp van data en slimme technologie. We werken in deze pilot samen met ROVA en Cyclomedia. De pilot duurt circa vier maanden en start op 6 mei.

Op dit moment is er binnen de gemeente geen gestructureerd proces om de status van de verkeersborden te controleren. Het vervangen of schoonmaken van de borden wordt nu uitgevoerd zodra een medewerker van de gemeente of van ROVA of een bewoner dit signaleert en meldt.

Deze nieuwe manier van werken draagt bij aan het doel om de beheerprocessen van de gemeente meer data-gedreven te maken. Op deze manier weten we beter wat er speelt in de stad, kunnen we efficiënter inspringen op situaties in de stad, sneller handelen, beter sturen en het beheer beter ondersteunen.

Onderzoek naar vervolg

Tijdens de pilot onderzoeken we, naast de herkenning van (de status van) verkeersborden, ook hoe de automatische herkenning een vervolg kan krijgen in de organisatieprocessen. Daarbij kijken we ook hoe de pilot breder kan worden opgeschaald (meer voertuigen) en welke beheerinformatie mogelijk ook automatisch uit de beelden kan worden gehaald, denk bijvoorbeeld aan afval naast containers of losliggende stoeptegels.

Privacy is een belangrijk aspect, er wordt daarom zorgvuldig met de privacy omgegaan. De gemaakte beelden worden geanonimiseerd door gezichten en kentekens te blurren. Hierdoor zijn mensen en voertuigen niet meer herkenbaar.

FAQ's

Waarom starten jullie deze pilot?
We willen inzicht krijgen of camerabeelden en slimme software/algoritmes ons kan helpen om onze taken in de buitenruimte, zoals het dagelijks beheer slimmer uit te voeren. Denk hierbij aan slimmere inzet van o.a. capaciteit en materieel/materiaal - en daarmee (kosten)efficiëntere processen. Hierbij staat voorop dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van onze inwoners en bezoekers van de stad en van de collega’s die aan het werk zijn in de openbare ruimte.

Hoe wordt de status van de verkeersborden op dit moment gecontroleerd?
Op dit momenten hebben we de status van onze verkeersborden onvoldoende in beeld. Er bestaat geen proces om de status van de verkeersborden te controleren. Vervangen of schoonmaken e.d. gebeurt zodra een medewerker signaleert dat dit nodig is of n.a.v. een melding van een inwoner. Dus vrij ad-hoc. 

Waarom starten jullie met verkeersborden?
Op dit momenten hebben we de status van onze verkeersborden onvoldoende in beeld. Er bestaat geen proces om de status van de verkeersborden te controleren. Vervangen of schoonmaken e.d. gebeurt zodra een medewerker signaleert dat dit nodig is of n.a.v. een melding van een inwoner. Dus vrij ad-hoc. Dit willen we verbeteren. Bovendien wordt goede bebording steeds belangrijker in het kader van slimme en veilige mobiliteit (t.b.v. rijhulp-ondersteunende systemen die in auto’s beschikbaar komen). De software voor bordenherkenning is al vergevorderd en snel te implementeren zodat we ons vooral kunnen richten op de inzichten en de impact op de bedrijfsvoering. Om verkeersborden in beeld te brengen, kunnen we gebruik maken van voertuigen die al rondrijden. Er hoeven dus geen extra handelingen en of voertuigbewegingen plaats te vinden om deze informatie te verzamelen.

Waarom doet ROVA mee aan deze pilot?
ROVA voert al veel werkzaamheden voor de gemeente uit in de buitenruimte. Als deze processen slimmer ingericht kunnen worden, heeft dit ook voor ROVA een meerwaarde. Want, hoewel we nu starten met verkeersborden, we kijken in deze pilot wel wat we nog meer kunnen doen met de ontvangen data voor het beheer van de openbare ruimte. 

Wie werkt er nog meer mee aan deze pilot?
In deze pilot werken we samen met ROVA en Cyclomedia. Vanuit het 'kwartiermakerschap datagedreven werken' is kennispartner Hogeschool Windesheim aangehaakt. Binnen de gemeentelijke organisatie werken de afdelingen beheer, parkeren, informatie en functioneel beheer mee aan de pilot.

Hoe lang duurt de pilot?
De pilot duurt circa vier maanden. We hopen dat voldoende inzicht te hebben in hoe het werken met beeldinformatie vanuit camera’s in combinatie met slimme software kan bijdragen (ondersteunend en versterkend kan zijn) aan de (beheer)processen in onze buitenruimte.

Wat gebeurt er nadat de pilot is afgelopen?
Al tijdens de pilot beschouwen we hoe de verkregen informatie bestendigd kan worden in de organisatieprocessen. Na de zomer gaan we de pilot evalueren en besluiten we of en zo ja waarvoor we de ontvangen data nog meer kunnen inzetten voor het beheer van de openbare ruimte. Denk hierbij aan slimmere inzet van o.a. capaciteit en materieel/materiaal - en daarmee (kosten)efficiëntere processen.

Hoe weet ik zeker dat er alleen verkeersborden op de foto’s komen?
Uiteraard nemen we alle voorzorgsmaatregelen om de privacy van inwoners, bezoekers en/of gebruikers in de buitenruimte te waarborgen. In onze overeenkomst met Cyclomedia werken we volledig volgens de eisen van de AVG. Op de foto’s worden gezichten en kentekens onherkenbaar gemaakt middels blurring. Persoonsgebonden informatie is ook niet relevant voor het doel van de pilot (de status van de verkeersborden in beeld brengen) en kan daarom worden geblurd uit de beelden.

Wie heeft toegang tot de beelden?
De beelden worden geblurd opgeslagen bij Cyclomedia. Toegang tot de beelden wordt uitsluitend verkregen door in te loggen op het systeem van Cyclomedia. Medewerkers van Cyclomedia en medewerkers aan de pilot (in opdracht) van de gemeente Zwolle en Rova mogen de geanonimiseerde beelden bekijken.

Wat als er ook mensen of auto’s (kentekens) herkenbaar op de foto’s staan?
Ondanks het zorgvuldige geautomatiseerde proces kan het voorkomen dat ergens op de beelden een persoon of kenteken niet onherkenbaar is gemaakt. Hiervoor is een meldingssyteem ingericht door Cyclomedia waarmee na constatering alsnog dit gezicht of kenteken onherkenbaar wordt gemaakt. Kijk voor meer informatie ook op: https://www.cyclomedia.com/nl/privacy-statement

Wie maakt gezichten en kentekens op de foto’s onherkenbaar? Hoe gebeurt dit?
Het onherkenbaar maken van kentekens en gezichten wordt middels een geautomatiseerd proces uitgevoerd door Cyclomedia. Kijk voor meer informatie ook op: https://www.cyclomedia.com/nl/privacy-statement

Zien de mensen van ROVA de foto’s ook geanonimiseerd?
Medewerkers van het ROVA kunnen uitsluitend toegang krijgen tot de beelden op het moment dat zij hiervoor een inlogtoegang in het kader van de pilot hebben verkregen.

Weet het personeel van ROVA hoe ze om moeten gaan met de apparatuur en de gegevens?
Het personeel van ROVA is vooraf geïnstrueerd over de camera’s in de voertuigen. Daarbij opereren de camera’s volledig geautomatiseerd, zonder tussenkomst van de ROVA medewerkers.

Worden meer voertuigen uitgerust met camera’s?
Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot kan het resultaat zijn dat het inwinnen van beheerinformatie middels de camera’s de beheerprocessen van de gemeente Zwolle optimaliseert. Wanneer dit het resultaat is, wordt tevens beschouwd of opschaling nuttig en nodig is. In dat geval kunnen meer voertuigen worden uitgerust met camera’s