Busstation

Vanaf 17 februari 2019 rijden de stad- en streekbussen vanaf het nieuwe busstation aan de Hanzelaan. Het huidige busstation aan de centrumzijde is uit zijn jasje gegroeid. Door de vele bussen, voetgangers, fietsers en automobilisten staat de verkeersveiligheid onder druk. Om de centrumzijde te ontlasten bouwt de gemeente Zwolle met financiële bijdrage van de provincie Overijssel een hoogwaardig busstation met veel groen aan de zuidkant van het treinstation. De bouwwerkzaamheden zijn gestart op 4 december  2017 en afgerond in januari 2019. Op zaterdag 9 februari 2019 zijn de Schuttebusbrug en het nieuwe busstation feestelijk geopend met ruim 15.000 bezoekers van het Busbrug Festival.

Busstation via webcam te volgen

Via een webcam kunt u live tot eind februari 2019 meekijken wat er op het nieuwe busstation aan de Hanzelaan gebeurt. Hierna komt op deze pagina een timelaps die de videobeelden van de bouwwerkzaamheden vanaf december 2017 tot februari 2019 in enkele minuten samenvat.

Makkelijk en veilig overstappen

Het busstation krijgt haltes van verschillende lengtes, zodat er genoeg plek is voor standaardbussen én voor langere bussen. Met 21 haltes is er genoeg ruimte om de bussen gelijktijdig aan te laten komen, zodat reizigers makkelijk en veilig kunnen overstappen. Ook de overstap van trein naar bus en andersom wordt straks makkelijker: het busperron krijgt een rechtstreekse opgang vanuit de reizigerstunnel.

Vlotte verbinding

Het nieuwe busstation en de Schuttebusbrug over het spoor moeten vanaf 17 februari 2019 voor een vlotte verbinding zorgen voor de circa 1.200 bussen die per dag vanaf het nieuwe busstation naar de noordzijde van de stad (centrumhalte Katwolderplein aan de Pannekoekendijk) en richting de Veluwe rijden en omgekeerd. Het verblijfsgebied voor de busreiziger wordt comfortabeler, want het nieuwe station heeft meer ruimte, men kan beter beschut wachten en het is overzichtelijker. Met dit nieuwe busstation wordt bovendien de verkeersveiligheid aan de noordzijde van het station verbeterd.

Taxistandplaatsen

Met de verplaatsing van het busstation, verhuizen ook de taxistandplaatsen mee naar de zuidkant. Het nieuwe busstation heeft een speciale taxi-lus voor de taxistandplaatsen. Dit maakt de situatie overzichtelijker voor jou als reiziger. Bovendien kunnen de taxi’s hierdoor makkelijker en sneller de taxistandplaats verlaten. U kunt dus vanaf 17 februari alleen nog op de nieuwe locatie aan de zuidkant een taxi nemen.  

Ontwerp busstation

Klik op de onderstaande afbeelding om het ontwerp van het busstation te bekijken.

Ontwerp Busstation

Inrichting busstation

De inrichting van het nieuwe busstation omvat de volgende onderdelen:

  • 19 halteplaatsen en twee uitstaphaltes, een tijdelijke kap boven de (rol)trappen, roltrappen en een lift naar de reizigerstunnel, een systeem voor elektrisch vervoer, bewegwijzering en een dienstregeling-informatiesysteem.
  • Op het perron komen bomen te staan die het klimaat en daarmee het comfort op het perron zullen verbeteren.
  • Over de hele lengte van het busstation wordt een groen hekwerk geplaatst om het station groen in te kaderen, ter beveiliging van hoogteverschillen en om het kruisen van de rijbaan door voetgangers te voorkomen.
  • Het meubilair op het busstation is gelijk aan het meubilair dat is toegepast op de treinperrons. Dit zorgt voor uniformiteit en eenheid.
  • Het busstation krijgt voldoende abri’s om droog te kunnen wachten op een bus, het worden geen gesloten wachtgelegenheden zoals op de treinperrons staan.
  • Passagiers kunnen het busstation bereiken via de reizigerstunnel en de toekomstige passerelle.
  • Gelijkvloerse uitgangen zijn in verband met veiligheid zijn niet voorzien, met uitzondering van het uiteinde van het busstation bij de Hanzelaan.
  • Bussen rijden met de klok mee rond het busstation.
  • Passagiers stappen uit bij een speciale uitstaphalte nabij de tunnelingang of bij een van de nabijgelegen haltes.    

Het meubelair van het busstation is gelijk als op het treinperron.

Toekomstbestendig

Bij het aanleggen van het nieuwe busstation wordt voorgesorteerd op de verwachte groei voor het openbaar vervoer per bus en de toekomstige overgang naar elektrisch busvervoer.