Busstation

Het huidige busstation aan de centrumzijde is uit zijn jasje gegroeid. Door de vele bussen, voetgangers, fietsers en automobilisten staat de verkeersveiligheid onder druk. Om de centrumzijde te ontlasten bouwt de gemeente Zwolle met financiële bijdrage van de provincie Overijssel een hoogwaardig busstation met veel groen aan de zuidkant van het treinstation. De bouwwerkzaamheden zijn gestart op 4 december  2017 en duren naar verwachting tot eind december 2018.

Bouw busstation via webcam te volgen

Via een webcam kunt u live meekijken wat er op de bouwplaats van het nieuwe busstation aan de Hanzelaan gebeurt.

Makkelijk en veilig overstappen

Het busstation krijgt haltes van verschillende lengtes, zodat er genoeg plek is voor standaardbussen én voor langere bussen. Met 21 haltes is er genoeg ruimte om de bussen gelijktijdig aan te laten komen, zodat reizigers makkelijk en veilig kunnen overstappen. Ook de overstap van trein naar bus en andersom wordt straks makkelijker: het busperron krijgt een rechtstreekse opgang vanuit de reizigerstunnel.

Vlotte verbinding

Dit nieuw te bouwen busstation en de momenteel in aanbouw zijnde busbrug over het spoor moeten vanaf 17 februari 2019 voor een vlotte verbinding zorgen voor de circa 1.200 bussen die per dag vanaf het nieuwe busstation naar de noordzijde van de stad (centrumhalte Katwolderplein aan de Pannekoekendijk) en richting de Veluwe rijden en omgekeerd. Het verblijfsgebied voor de busreiziger wordt comfortabeler, want het nieuwe station heeft meer ruimte, men kan beter beschut wachten en het is overzichtelijker. Met dit nieuwe busstation wordt bovendien de verkeersveiligheid aan de noordzijde van het station verbeterd.

Ontwerp busstation

Klik op de onderstaande afbeelding om het ontwerp van het busstation te bekijken.

Inrichting busstation

De inrichting van het nieuwe busstation omvat de volgende onderdelen:

 • 19 halteplaatsen en twee uitstaphaltes, een tijdelijke kap boven de (rol)trappen, roltrappen en een lift naar de reizigerstunnel, een systeem voor elektrisch vervoer, bewegwijzering en een dienstregeling-informatiesysteem.
 • Op het perron komen bomen te staan die het klimaat en daarmee het comfort op het perron zullen verbeteren.
 • Over de hele lengte van het busstation wordt een groen hekwerk geplaatst om het station groen in te kaderen, ter beveiliging van hoogteverschillen en om het kruisen van de rijbaan door voetgangers te voorkomen.
 • Het meubilair op het busstation is gelijk aan het meubilair dat is toegepast op de treinperrons. Dit zorgt voor uniformiteit en eenheid.
 • Het busstation krijgt voldoende abri’s om droog te kunnen wachten op een bus, het worden geen gesloten wachtgelegenheden zoals op de treinperrons staan.
 • Passagiers kunnen het busstation bereiken via de reizigerstunnel en de toekomstige passerelle.
 • Gelijkvloerse uitgangen zijn in verband met veiligheid zijn niet voorzien, met uitzondering van het uiteinde van het busstation bij de Hanzelaan.
 • Bussen rijden met de klok mee rond het busstation.
 • Passagiers stappen uit bij een speciale uitstaphalte nabij de tunnelingang of bij een van de nabijgelegen haltes.    

Het meubelair van het busstation is gelijk als op het treinperron.

Toekomstbestendig

Bij het aanleggen van het nieuwe busstation wordt voorgesorteerd op de verwachte groei voor het openbaar vervoer per bus en de toekomstige overgang naar elektrisch busvervoer.

Planning

 • Van begin december 2017 tot april 2018 wordt de oostzijde van het busstation aangelegd inclusief de keerlus en de halteplaats voor taxi’s. De bouw van de westzijde van het busstation start nadat het stalen deel van de busbrug medio mei 2018 wordt ingereden.
 • Van september 2018 tot en met december 2018 vinden de afbouw van het busstation en de aanleg van alle straatmeubilair, het digitale informatiesysteem en de bewegwijzering plaats. In dezelfde periode wordt de tijdelijke kap boven de trappen naar het busstation aangepast en worden de roltrappen en de lift geplaatst.
 • Vanaf zondag 17 februari 2019 rijden de bussen vanaf het nieuwe busstation naar de rest van de stad en de regio. In dit weekeinde start tevens de voorjaarsvakantie voor het basis- en voortgezetonderwijs voor de regio Noord. Daarmee kunnen de buschauffeurs wennen aan de nieuwe route via het nieuwe busstation.  

Maatregelen

Om de overlast voor reizigers en het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, neemt de gemeente in samenwerking met de aannemer en vervoerders gedurende de bouw van het busstation  de volgende maatregelen:

 • De instaphalte van lijn 2 van de stadsdienst krijgt tijdelijk een andere locatie ter hoogte van de ingang van parkeergarage Lübeckplein.
 • Het treinvervangend busvervoer bij het overgrote deel van de geplande buitendienststellingen van het treinverkeer vindt plaats via het busstation in aanbouw.
 • Het treinvervangend busvervoer bij calamiteiten op het spoor en bij enkele geplande buitendienststellingen vindt plaats via de bestaande parkeerplaats voor touringcars en de laad- en loszone voor het Stadskantoor aan de Hanzelaan.

Hinder of vragen?

NTP Infra werkt bijna uitsluitend buiten de huidige openbare ruimte en nagenoeg altijd overdag op doordeweekse dagen. Hierdoor verwachten wij dat deze werkzaamheden voor de omgeving weinig hinder zullen veroorzaken. Hebt u vragen over of ondervindt u toch hinder van de bouw van het busstation, neemt u dan contact op met projectleider Toon van Beek via ACW.van.Beek@zwolle.nl of bel 14038 (lokaal tarief).