Busstation

Sinds 17 februari 2019 rijden de stad- en streekbussen vanaf het nieuwe busstation aan de Hanzelaan. Het busstation aan de centrumzijde was uit zijn jasje gegroeid.

Door de vele bussen, voetgangers, fietsers en automobilisten stond de verkeersveiligheid onder druk. Om de centrumzijde te ontlasten heeft de gemeente Zwolle met financiële bijdrage van de provincie Overijssel een hoogwaardig busstation met veel groen aan de zuidkant van het treinstation gebouwd.

De bouwwerkzaamheden zijn gestart op 4 december  2017 en afgerond in januari 2019.

Makkelijk en veilig overstappen

Het busstation heeft haltes van verschillende lengtes, zodat er genoeg plek is voor standaardbussen én voor langere bussen. Met 21 haltes is er genoeg ruimte om de bussen gelijktijdig aan te laten komen, zodat reizigers makkelijk en veilig kunnen overstappen. Ook de overstap van trein naar bus en andersom is makkelijker: reizigers kunnen het busperron uitsluitend bereiken vanuit de reizigerstunnel.

Vlotte verbinding

Het nieuwe busstation en de Schuttebusbrug over het spoor zorgen voor een vlotte verbinding voor de circa 1.200 bussen die per dag vanaf het nieuwe busstation naar de noordzijde van de stad (centrumhalte Katwolderplein aan de Pannekoekendijk) en richting de Veluwe rijden en omgekeerd.

Het verblijfsgebied voor de busreiziger is comfortabeler, want het nieuwe station heeft meer ruimte, reizigers kunnen beter beschut wachten en het is overzichtelijker. Met dit nieuwe busstation wordt bovendien de verkeersveiligheid aan de noordzijde van het station verbeterd.

Taxistandplaatsen

Met de verplaatsing van het busstation, zijn ook de taxistandplaatsen naar de zuidkant verhuisd. Het nieuwe busstation heeft een speciale taxi-lus voor de taxistandplaatsen. Dit maakt de situatie overzichtelijker voor reizigers. Bovendien kunnen de taxi’s hierdoor makkelijker en sneller de taxistandplaats verlaten. 

Wilt u vanaf het station een taxi nemen? Dan kan dat alleen nog vanaf de nieuwe taxistandplaats aan de Hanzelaan.

Ontwerp busstation

Klik op de onderstaande afbeelding om het ontwerp van het busstation te bekijken.

Ontwerp Busstation

Inrichting busstation

De inrichting van het nieuwe busstation omvat de volgende onderdelen:

  • 19 halteplaatsen en twee uitstaphaltes, een tijdelijke kap boven de (rol)trappen, roltrappen en een lift naar de reizigerstunnel, een systeem voor elektrisch vervoer, bewegwijzering en een dienstregeling-informatiesysteem.
  • Op het perron komen bomen te staan die het klimaat en daarmee het comfort op het perron zullen verbeteren.
  • Over de hele lengte van het busstation wordt een groen hekwerk geplaatst om het station groen in te kaderen, ter beveiliging van hoogteverschillen en om het kruisen van de rijbaan door voetgangers te voorkomen.
  • Het meubilair op het busstation is gelijk aan het meubilair dat is toegepast op de treinperrons. Dit zorgt voor uniformiteit en eenheid.
  • Het busstation krijgt voldoende abri’s om droog te kunnen wachten op een bus, het worden geen gesloten wachtgelegenheden zoals op de treinperrons staan.
  • Passagiers kunnen het busstation bereiken via de reizigerstunnel en de toekomstige passerelle.
  • Gelijkvloerse uitgangen zijn in verband met veiligheid zijn niet voorzien, met uitzondering van het uiteinde van het busstation bij de Hanzelaan.
  • Bussen rijden met de klok mee rond het busstation.
  • Passagiers stappen uit bij een speciale uitstaphalte nabij de tunnelingang of bij een van de nabijgelegen haltes.    

Het meubelair van het busstation is gelijk als op het treinperron.

Toekomstbestendig

Bij het aanleggen van het nieuwe busstation wordt voorgesorteerd op de verwachte groei voor het openbaar vervoer per bus en de toekomstige overgang naar elektrisch busvervoer.

Vragen en antwoorden

Hoe kunnen reizigers van de ene naar de andere kant van het station? 

Reizigers die vanaf het nieuwe busstation richting het centrum willen, kunnen via de bestaande reizigerstunnel lopen. In de tunnel staan toegangspoortjes. Deze poortjes zijn te openen met een OV-chipkaart waar een ‘Vrij reizen product’ op staat óf ‘saldo’: minimaal 10 euro voor de Blauwnet poortjes en 20 euro voor de NS poortjes.

Reizigers kunnen ook in de kaartautomaat een eenmalig passagerecht voor het station op hun OV-chipkaart kaart laden, een verdere uitleg leest u op:  https://www.syntusoverijssel.nl/nieuws/busstation-zwolle-verhuist-naar-de-zuidzijde.

Meer informatie over het openen van de toegangspoortjes zonder door te reizen, staat op de website van NS: https://www.ns.nl/reisinformatie/passageproducten

Reizigers die een kaartje in de bus hebben gekocht en richting het centrum willen, maar niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart, kunnen een bus richting het centrum nemen en uitstappen bij Centrumhalte Katwolderplein. Ook kunnen zij naar de binnenstad wandelen via de Van Karnebeektunnel of bovenlangs over de monumentale blauwe Hoge Spoorbrug. Op termijn kunnen busreizigers ook via de passerelle lopen, een openbaar toegankelijke voetgangersverbinding over het spoor. De toekomstige passerelle krijgt een directe toegang tot het busstation. 

Hebben alle bussen een vaste halteplaats?

Ja, alle bussen vertrekken vanaf een vaste halte. Informatie over waar vandaan en wanneer de bus vertrekt, kunt u vinden op de informatieposters en de displays op het station.