Stationsplein Noord & ondergrondse fietsenstalling

Na het verplaatsen van de stads- en streekbussen naar de zuidzijde  van het station komt aan de noordzijde ruimte vrij om van het Stationsplein een aangenaam gebied te maken om door te lopen en te verblijven.

Stationsplein Noord

De rotonde op de kop van de Stationsweg wordt vervangen door een andere inrichting waardoor het monumentale stationsgebouw beter tot zijn recht komt. De indeling van het Stationsplein vormt een eenheid en sluit aan bij de bebouwing op de 19de eeuwse Stationsbuurt. Het Stationsplein wordt primair ingericht voor fietsers en voetgangers, maar blijft ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Ondergrondse fietsenstalling

De gemeente Zwolle zet in op meer parkeerruimte voor fietsen bij het station. Een belangrijke stap in die richting is het bouwen van een grote  stalling voor 4.800 fietsen onder het Stationsplein. De gemeente kan deze ondergrondse fietsenstalling bouwen dankzij een forse financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De parkeercapaciteit voor fietsen aan de noordkant van het station wordt hierdoor meer dan dubbel zo groot.

Toegankelijk

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling krijgt twee grote in- en uitgangen aan het Stationsplein. De fietsen worden ondergronds op één verdieping gestald in dubbellaagse fietsenrekken. Vanuit deze fietsenstalling kunnen reizigers met een overdekte roltrap naar  het station. De huidige ondergrondse fietsenstalling aan de noordzijde van het station blijft vooralsnog in tact. Ook de fietsenstalling onder het Lübeckplein aan de zuidzijde van het station blijft bestaan.

Planning

De herinrichting van Stationsplein Noord en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling start zodra het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station in gebruik wordt genomen. De bouw van de ondergrondse fietsenstalling wordt in 2020 afgerond. De samenwerkende partijen doen er alles aan om het noordelijke stationsgebied tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar te houden.