Oosterlaan & Westerlaan

De Oosterlaan en Westerlaan krijgen op termijn weer het historische karakter van een laan met bomen. Bredere stoepen en continue bomenrijen zorgen ervoor dat het aantrekkelijker wordt om hier te zijn en door te reizen.

Veiligheid, uitstraling en duurzaamheid

Het project bevindt zich nog in een vroege fase, in deze fase vragen wij wel al de omgeving mee te denken. Met de bedrijven in de omgeving hebben aparte gesprekken tussen november 2018 en februari 2019 plaatsgevonden. Voor aanwonenden is op 28 januari 2019 een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Op de bewonersbijeenkomst is aan de hand van thema’s Veiligheid, Uitstraling en Duurzaamheid in verschillende rondes dieper ingegaan op de gewenste invulling voor deze specifieke straten. Een greep uit de onderwerpen die langsgekomen zijn op deze avond:

 • Afwaarderen naar 30 km zone 
 • Veiligheidsverhogende maatregelen voor fietsers en voetgangers 
 • Organiseren voetgangersoversteekplaatsen  
 • Organisatie parkeermogelijkheden 
 • Kiss & Ride mogelijkheden 
 • Opstelruimte en oprij-veiligheid vanuit zijstraten 
 • Bestrating, al dan niet in relatie tot geluid 
 • Vergroening van straatbeeld 
 • Ruimte voor voetgangers 
 • Verlichtingswens
 • Laanallure 
 • Warmtenet reservering 
 • Functionele waterberging 

inventarisatie-eisen-en-wensen-van-omgeving-voor-oosterlaan-en-westerlaan.pdf

Planning

Op dit moment is er nog geen concrete planning wanneer de werkzaamheden aan de Oosterlaan en Westerlaan plaatsvinden. Alle ideeën, wensen en behoeften zijn verzameld. In de huidige fase van het project is een concrete toewijzing of afwijzing van de wensen nog niet mogelijk. Het projectteam gaat nu eerst aan de slag om te komen tot een eerste voorlopig ontwerp, naar verwachting zal er rond de bouwvakvakantie van 2019 een concept voorhanden zijn.

Het projectteam werkt vanuit de visie en ambitie van de gemeente Zwolle in het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle en maken gebruik van de input van de omgeving. Tijdens dit proces van ontwerpen zal ook duidelijk worden welke wensen in te passen zijn en welke niet, en waarom niet. Dit is afhankelijk van zowel financiële en praktische kaders. Via deze pagina kunt u het hele proces volgen.