De plannen voor Oosterlaan en Westerlaan

Beeldtaal project Herinrichting Oosterlaan en Westerlaan

De Oosterlaan en de Westerlaan zijn voor Zwollenaren en bezoekers belangrijke toegangswegen van en naar het station. Van april 2022 tot ongeveer mei 2023 brengen we hier de historische uitstraling van de lanen weer terug met bomenrijen en andere beplantingen. De straten worden autoluw en er komt meer ruimte voor voetganger en fietser. Onder de grond komt een slimme klimaatoplossing die regenwater bij extreme buien opvangt en opslaat.

Op deze pagina leest u over de plannen en het ontwerp van de lanen. Informatie over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid kunt u hier vinden.

Plannen

De plannen voor de Oosterlaan en Westerlaan zijn in de basis gelijk. De maximumsnelheid van het verkeer gaat van 50 km/u naar 30 km/u en hiervoor versmallen we de rijbaan naar bijna 6 meter. Er komt hierdoor meer ruimte voor voetgangers en groen. U ziet hieronder de nieuwe indeling van de Oosterlaan en Westerlaan.

Nieuwe wegindeling van de Oosterlaan en Westerlaan

Aan de noordkant van de Oosterlaan en Westerlaan komt een breed voetpad met parkeerplekken op straat, een bomenrij en andere beplanting. Aan de zuidkant (spoorzijde) komt een voetpad met een bomenrij en andere beplanting. We gaan de lanen zo inrichten dat u deze weer meer als een laan beleeft.

Een slimme klimaatoplossing met een puinlaag onder de grond en groene wadi zorgt dat regenwater óók bij extreme buien in het gebied blijft. Dit is goed voor de bomen en de beplanting die de lanen in de hete zomer koel en aangenaam houden. Het beschermt tegelijkertijd de nabijgelegen woonstraten van wateroverlast die lager liggen dan de lanen. In de nieuwe situatie voorkoen we ook dat regenwater onnodig naar rioolwaterzuiveringinstallatie wordt vervoerd. Want regenwater is relatief schoon en het hoeft dus niet schoongemaakt te worden.

Totaal ontwerp voor Oosterlaan en Westerlaan

Boven: het ontwerp voor de Oosterlaan en Westerlaan.

In de onderstaande video vertellen stedenbouwkundige Pascal Donze en werkvoorbereider Maarten Sluiter over de nieuwe situatie op de Oosterlaan en Westerlaan.

Oosterlaan

Op de Oosterlaan komen verkeersplateaus om het verkeer af te remmen. De rijbaan wordt ook versmald tot bijna 6 meter. In de Oosterlaan geldt straks een maximumsnelheid van 30 km/u voor alle verkeer. Bij het Stationsplein zorgt het plateau ervoor dat de Oosterlaan mooi overgaat in het plein. Het plateau bij de Van Karnebeekstraat zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer van en naar de Deventerstraatweg.

Boven: het ontwerp voor de Oosterlaan.

Onder: sfeerimpressie van de vernieuwde Oosterlaan.

Sfeerimpressie van de vernieuwde Oosterlaan

Groenere laan

Het streekbusstation aan de Oosterlaan is met de opening van het nieuwe busstation begin 2019 naar de andere kant van het spoor verhuisd. Er ontstaat daardoor veel ruimte  waarmee we de laanstructuur en laanbeleving kunnen verbeteren en versterken. Dit doen we door aan beide kanten van de rijbaan een nieuwe bomenrij te planten. De bestaande bomen moeten daarom worden vervangen.

Aan de spoorzijde ontstaat er ruimte voor een groenstrook en waterberging. Deze strook wordt een wadi van gras, kruiden, kleine bomen en struiken die bijdraagt aan de biodiversiteit en zorgt voor een groene overgang naar het spoor. 

Nieuwe wegindeling van de Oosterlaan

Boven: de nieuwe indeling van de Oosterlaan

Het hekwerk tussen het spoor en de laan planten we in met klimop en wilde wingerd. Zo ontstaat er, net als op andere plekken rondom het station, een groene grens die de seizoenen benadrukt door onder andere herfstverkleuring.  

Water

Het regenwater vangen we onder de rijbaan op met een slim systeem. Het overtollige regenwater kan ook afstromen naar de wadi, via openingen langs de rijbaan. Het geheel oogt als een licht aflopend grasveld, in plaats van als een (droogstaande) watergang.

Bijzonderheden

Bij het Stationsplein richten we een ‘kiss & ride zone’ in. Dit is de plek voor het brengen en ophalen van reizigers door gemotoriseerd verkeer. Hier is ook een tijdelijke stations entree met  trappen en hellingbanen voor mindervaliden ingericht. Bij deze entree liggen ook de invalideparkeerplaatsen. 

Westerlaan

Voor een goede doorstroming voor zowel auto als fietser, passen we de kruising Westerlaan-Willemskade aan. Vlak bij basisschool De Parkschool en het Stationsplein leggen we twee verkeerplateaus aan om het verkeer af te remmen. Bij het Stationsplein zorgt het plateau ervoor dat de Westerlaan mooi overgaat op het plein. Bij De Parkschool zorgt het plateau er ook voor dat de schoolzone meer opvalt voor het verkeer. Ook komt er meer ruimte voor het halen en brengen van kinderen. Zo ontstaat er een veiligere schoolzone.

Het ontwerp voor Westerlaan

Boven: het ontwerp voor de Westerlaan

Onder: sfeerimpressie van de vernieuwde Westerlaan

Sfeerimpressie van de vernieuwde Westerlaan

Laanstructuur versterken

De bestaande bomen vormen al een laanstructuur. Deze waardevolle groenstructuur versterken we door nieuwe bomen toe te voegen op plekken waar de structuur nu onderbroken is. Daarnaast leggen we extra groenvakken aan zodat de Westerlaan een fijnere plek wordt.

Nieuwe wegindeling van de Westerlaan

Boven: de nieuwe indeling van de Westerlaan

Slim opvangen en opslaan van regenwater

Extreme neerslag, hoge temperaturen en droogte zijn de gevolgen van de klimaatverandering die we in de toekomst steeds gaan zien. In de vernieuwde Westerlaan vangen en bergen we het regenwater daarom op, met een slim systeem met een puinlaag onder de grond en groene wadi. Zo voorkomen we wateroverlast door extreme neerslag en benutten we het regenwater voor het groen in droge periode. Daarnaast moedigen we eigenaren van percelen (aan de spoorzijde van de Westerlaan) aan om het water zoveel mogelijk op eigen terrein vast te houden.

Contact

Hebt u over de plannen voor de Oosterlaan en Westerlaan vragen, opmerkingen en/of tips, stuur deze aan onze directievoerder Otto Offereins via O.Offereins@zwolle.nl en u kunt hem natuurlijk bellen via 14038. 

directievoerder Otto Offereins