Oosterlaan & Westerlaan

De Oosterlaan en Westerlaan krijgen op termijn weer het historische karakter van een laan met bomen. Bredere stoepen en continue bomenrijen zorgen ervoor dat het aantrekkelijker wordt om hier te zijn en door te reizen.

Planning

Op dit moment is er nog geen concrete planning wanneer de werkzaamheden aan de Oosterlaan en Westerlaan plaatsvinden.