Samen aan de slag

De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel zijn het erover eens dat de Spoorzone dé belangrijkste ontwikkellocatie in de stad Zwolle is. Ze hebben daarom afgesproken een gezamenlijk plan te maken voor de vervoersknoop en de ontwikkeling van het omliggende gebied en daarvoor geld te reserveren.

Beide overheden hebben hun ambities voor de Spoorzone uitgewerkt in het rapport ‘Stad en spoor verbonden'. Ze hebben dat gedaan in nauwe samenwerking met NS en ProRail. Het rapport vormt de basis voor de besluiten van de partners over investeringen in het station en de Spoorzone.

ZwolleSpoort

Naast het project de Spoorzone loopt het project ZwolleSpoort van ProRail. Met dit project maakt ProRail het station én het spoor geschikt voor de toekomst.

Daarbij gaat het om het aanleggen van extra perrons en het aanpassen van de sporen en technische installaties op en nabij het station. Ook de aanleg van de nieuwe reizigerstunnel maakt onderdeel uit van ZwolleSpoort. Kijk voor meer informatie op www.prorail.nl/zwollespoort.

Downloads

2013-04 bijlage stad en spoor verbonden.pdf

false

false