Visie op Hanzeland

Betrokken bewoners, eigenaren en partners in het gebied hebben zich verenigd in de Vrienden van Hanzeland. De Vrienden voelen zich verantwoordelijk om de duurzame transformatie van Hanzeland gekoppeld aan alle infrastructurele ontwikkelingen in het spoorgebied te realiseren. Er is een mooie verbinding gemaakt, een breder draagvlak gecreëerd via de Spoorcafés en individuele ambities zijn verworden tot een gezamenlijke ambitie.

Visie op Hanzeland

De visie van de Vrienden van Hanzeland is verwoord in het inspiratiedocument 'Visie op Hanzeland' en in beeld gebracht met een visual. 

inspiratiedocument Visie op Hanzeland.pdf

De zeven principes voor Hanzeland

De Vrienden van Hanzeland hebben de visie op Hanzeland uitgewerkt in zeven principes. Deze principes zijn niet bedoeld als criteria om te beoordelen of ideeën wel of niet mogen worden uitgevoerd. De Vrienden willen juist dat deze principes initiatiefnemers inspireren om mee te doen aan de ontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland tot een aantrekkelijk stadsdeel, waar mensen kunnen wonen, werken, leren en ontmoeten.

Strategische agenda Spoorzone Zwolle

De visie op Hanzeland is verwerkt in de strategische agenda voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone-Hanzeland.