Visie op Hanzeland

Betrokken bewoners, eigenaren en partners in het gebied hebben zich verenigd in de Vrienden van Hanzeland. De Vrienden voelen zich verantwoordelijk om de duurzame transformatie van Hanzeland gekoppeld aan alle infrastructurele ontwikkelingen in het spoorgebied te realiseren. Er is een mooie verbinding gemaakt, een breder draagvlak gecreëerd via de Spoorcafés en individuele ambities zijn verworden tot een gezamenlijke ambitie.

Visie op Hanzeland

De visie van de Vrienden van Hanzeland is verwoord in het inspiratiedocument 'Visie op Hanzeland' en in beeld gebracht met een visual. 

inspiratiedocument Visie op Hanzeland.pdf

De zeven principes voor Hanzeland

De Vrienden van Hanzeland hebben de visie op Hanzeland uitgewerkt in zeven principes. Deze principes zijn niet bedoeld als criteria om te beoordelen of ideeën wel of niet mogen worden uitgevoerd. De Vrienden willen juist dat deze principes initiatiefnemers inspireren om mee te doen aan de ontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland tot een aantrekkelijk stadsdeel, waar mensen kunnen wonen, werken, leren en ontmoeten.

De zeven principes zijn:

 1. We creëren ruimte voor experiment.
  Hanzeland is nooit af. Er is hier ruimte om nieuwe dingen te proberen.
 2. We zijn altijd op zoek naar meervoudige waarde creatie
  Een initiatief staat nooit op zichzelf. Nieuwe initiatieven en de bestaande wijk dragen bij aan elkaar en aan een toekomstbestendig gebied.
 3. We zetten in op een hoge levenskwaliteit.
  Elk initiatief en elke ontwerpopgave draagt bij aan een gezondere stad en een betere kwaliteit van de leefomgeving.
 4. We maken ruimte voor ontmoeting.
  Er is contact op ooghoogte tussen binnen en buiten. De begane grond en de openbare ruimte lopen in elkaar over.
 5. We gaan voor de toevoeging die nog niet bestaat.
  We wensen dynamiek en levendigheid, ook buiten kantooruren. Daarom willen we een menging van functies binnen een gebouw of een plot.
 6. We streven naar gedragsverandering in bewegen.
  Iedere ontwerpopgave of nieuw initiatief heeft aandacht en zorg voor autobereikbaarheid, stimuleert het gebruik van OV en fiets en stuurt daarmee op een duurzame mobiliteit passend bij een gemengd stedelijk gebied.
 7. De menselijke maat is ons uitgangspunt.
  Mensen moeten zich welkom en thuis voelen in dit gebied. Daarom creëren we een fijnmazig netwerk met een passende korrelgrootte en schaal.

Strategische agenda Spoorzone Zwolle

De visie op Hanzeland is verwerkt in de strategische agenda voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone-Hanzeland.