Nieuwe toekomstbestendige sporthal op Voorsterpoort

Nieuwe toekomstbestendige sporthal op Voorsterpoort

Toekomstbestendig in alle opzichten, dat moeten de nieuwe WRZV hallen worden: energieneutraal, aansprekend in de omgeving en multifunctioneel. Burgemeester en wethouders  hebben het vervolgonderzoek naar het nieuwe sportcomplex afgerond en stellen de gemeenteraad voor om te investeren in een eigentijdse sportvoorziening, die in de toekomst mee kan groeien met de binnensportbehoefte in de stad. De nieuwe hal wordt na een positief besluit van de gemeenteraad gebouwd op het voormalige Beers Stork terrein aan de Grote Voort.

Nieuwbouw

De WRZV hallen worden door veel sportorganisaties, verenigingen en scholen in Zwolle gebruikt en hebben een belangrijke rol in de Zwolse samenleving. Het complex is gedateerd. Daarom onderzocht de gemeente vorig jaar drie toekomstscenario’s: renovatie van het bestaande complex, sloop en nieuwbouw op de huidige locatie en nieuwbouw op een andere locatie in de stad. De conclusie was toen dat nieuwbouw de beste oplossing biedt voor alle gebruikers én voldoende parkeerruimte voor auto’s en fietsers. Dat is op de huidige plek niet mogelijk.

De gemeenteraad besloot daarom in oktober de mogelijkheden voor de nieuwbouw voor de WRZV hallen verder te onderzoeken. Burgemeester en wethouders hebben daarvoor nu een voorstel uitgewerkt.

Toekomstbestendig

Wethouder René de Heer: “De WRZV hallen worden door heel veel Zwollenaren gebruikt. Het is een stedelijke voorziening voor de komende veertig jaar, dus als je nu iets neerzet dan moet dat toekomstbestendig zijn. We bouwen bovendien op een prominente plek op Voorsterpoort. Daar willen we niet alleen een hele goede multifunctionele sporthal ontwikkelen, maar ook een aansprekend en energieneutraal gebouw. Daarom kiezen we voor een hoge beeldkwaliteit, die past bij onze ambities voor Voorsterpoort en die de standaard vormt voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Met een energieneutraal gebouw geven we invulling aan de ambitie van de gemeenteraad voor duurzame nieuwbouw.”

Veel sporten

Het complex krijgt twee hallen, die in een L tegen elkaar liggen. Daarmee ontstaat er ruimte voor veel verschillende typen sport en verbeteren de exploitatiekansen. Rondom het complex zijn er voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen; ook voor voetgangers worden de hallen goed bereikbaar.

De totale investering voor de ontwikkeling van de hallen ligt rond de 15 miljoen euro.

Ontwikkeling Buitengasthuisstraat

Door te kiezen voor nieuwbouw kan ook het gebied aan de Buitengasthuisstraat, rond de huidige WRZV-hallen, Gift City en de Vrije Evangelisatie Zwolle, opnieuw en toekomstbestendig worden ontwikkeld en een impuls krijgen.