Woningbouw in Stadshagen

Je voelt je thuis in Stadshagen

Voor Stadshagen is een nieuwe woningbouwopgave vastgesteld van 180 woningen per jaar gedurende de eerste vijf jaar (vanaf 2013) en daarna 225 woningen per jaar. Aantallen die meer realistisch, maar in de huidige marktsituatie ook nog steeds ambitieus zijn. Om deze aantallen te  halen moet  Zwolle ‘alle zeilen bijzetten’, door samen met partijen steeds weer inventief en proactief de woningmarkt te stimuleren en te faciliteren. Dit geldt ook voor de maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Hoe we dat in Stadshagen gaan doen, staat beschreven in de Ontwikkelstrategie.

De focus voor de woningbouw komt de komende jaren concreet te liggen op de deelgebieden Werkeren, Frankhuis en het zuidelijke gedeelte van Breecamp. Deze deelgebieden zijn al in ontwikkeling en het snel afmaken van de woonomgeving  is in het belang van  zowel de huidige bewoners als de  potentiele kopers en huurders.

Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning of wilt u zelf een woning bouwen op een kavel in Stadshagen? Kijk dan op www.stadshagen.nl

Stadshagen, verhaal in Kaarten

Link naar Stadshagen, verhaal in kaartenKaart woningen en voorzieningen Stadshagen