Woningbouw in Stadshagen

Je voelt je thuis in Stadshagen

Voor Stadshagen is een nieuwe woningbouwopgave vastgesteld voor de komende tien jaar van 300 woningen per jaar. Aantallen die realistisch, maar ook in de huidige marktsituatie best ambitieus zijn. Om deze aantallen te  halen moet Zwolle ‘alle zeilen bijzetten’, door samen met partijen steeds weer inventief en proactief de woningmarkt te stimuleren en te faciliteren. Dit geldt ook voor de maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

De focus voor de woningbouw komt de komende jaren concreet te liggen op het afbouwen van de deelgebieden Werkeren, Frankhuis en het noordelijke gedeelte van Breecamp. Deze deelgebieden zijn al in ontwikkeling en het snel afmaken van de woonomgeving  is in het belang van  zowel de huidige bewoners als de  potentiele kopers en huurders. De eerstvolgende compleet nieuwe buurt die wordt ontwikkeld is Breezicht. De woningbouw start daar naar verwachting in 2019. Vervolgens gaat er gebouwd worden in De Tippe. Als Stadshagen over tien jaar afgebouwd is, telt de wijk ongeveer 30.000 bewoners.

Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning of wilt u zelf een woning bouwen op een kavel in Stadshagen? Kijk dan op www.stadshagen.nl

Stadshagen, verhaal in Kaarten

Link naar Stadshagen, verhaal in kaartenKaart woningen en voorzieningen Stadshagen