Stagiaire Juridische Zaken

Functie Stagiair
Dienstverband 36 uur per week
Werk-/denkniveau HBO/WO
Afdeling Juridische zaken

Wie zijn wij

Zwolle is een bruisende, veelzijdige Hanzestad met zo’n 128.000 inwoners. Deze inwoners zijn creatieve studenten, inventieve ondernemers, vrijdenkers en heel veel andere burgers. In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samen werken en samen optrekken. De bundeling van onze kennis, handelsgeest en creativiteit maakt van Zwolle een diverse stad. Vanuit de gemeente willen we werken aan het verder bouwen aan een sterk netwerk. Zwolle ligt centraal in Overijssel en is door haar goede landelijke bereikbaarheid een centrale speler in de regio. 

Het gaat goed met Zwolle en daar zijn we trots op. De ambtelijke organisatie van  gemeente Zwolle groeit toe naar een compacte en wendbare organisatie om in een veranderende samenleving het bruisende middelpunt te zijn en te blijven. Wij kijken waar de energie en dynamiek zit in de stad en sluiten daar bij aan. Ook andere partijen dagen wij uit om samen met ons te investeren in deze bijzondere stad. 

Zwolle geeft ruimte aan initiatieven en denken in kansen. Dat doen we ook bij de afdeling Juridische zaken. Daar is momenteel ruimte voor een stagiaire.

Wat vragen wij

De gemeente Zwolle heeft een subsidieverordening bestaande uit een algemeen deel en verschillende hoofdstukken voor subsidies voor specifieke doelen. We willen onderzoeken of we deze kaders beter kunnen handhaven of dat we een andere insteek dienen te kiezen qua kaderstelling.

Wat is het doel?

Allereerst willen we zorgen dat onze subsidieverordening up to date is en aansluit bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van subsidieverstrekking.. We willen zorgen dat burgers en medewerkers een goed leesbare verordening hebben zodat iedereen weet waar subsidie voor verleend wordt en welke voorwaarden daaraan gesteld worden. We willen ook zorgen voor een wendbare verordening, zodat eventuele aanpassingen snel plaats kunnen vinden.

We willen nagaan welke mogelijkheden er zijn qua vorm van de subsidieverordening. Wat dient er minimaal in de subsidieverordening opgenomen te worden en wat zou in nadere regels of beleidsregels kunnen en wat is het voordeel van de verschillende mogelijkheden? Daarvoor is het verstandig om te rade te gaan hoe andere gemeenten op dit moment de subsidiekaders geregeld  hebben. We verwachten een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn om de kaders anders in te richten zodat op basis daarvan een advies geschreven kan worden inclusief de gevolgen die dat heeft voor ons subsidieproces.

Bij welke andere werkzaamheden kan de stagiaire betrokken worden?

De stageopdracht heeft betrekking op het werk op twee afdelingen: Juridische zaken en het subsidieloket, onderdeel van de afdeling Financiën.

Binnen de afdeling Juridische zaken worden bezwaar- en beroepschriften behandeld en wordt juridisch advies gegeven. Verder wordt de Algemene verordening gegevensbescherming gecoördineerd en wordt de verzekeringsportefeuille beheerd. De stagiaire kan kennis nemen van deze werkzaamheden en bijvoorbeeld ervaring opdoen met het behandelen van bezwaarschriften.

Bij het subsidieloket worden subsidieaanvragen behandeld. Zeker in het kader van de stageopdracht is het goed om inzicht te krijgen hoe de praktijk van het subsidieaanvragen.

Wat verwachten we van de stagiaire?

We verwachten van de stagiaire dat hij/zij adequaat en accuraat zijn werkzaamheden verricht. Dat hij/zij een goede juridische basiskennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht. Verder verwachten we dat de stagiaire zelfstandig werkt en beschikt over goede sociale vaardigheden.

De stage is op HBO/WO niveau.

Wat is het te verwachten eindresultaat?

We verwachten van de stagiaire dat hij/zij een aantal documenten oplevert.

Allereerst  verwachten we een rapportage van de mogelijkheden die er zijn om de subsidiekaders vorm te geven. Daarnaast verwachten we dat er inzicht geboden wordt in de manier waarop andere gemeenten dit doen inclusief de voor- en nadelen daarvan en de gevolgen voor het subsidieproces.

Wellicht kan dit uitmonden in een concept advies.

Startdatum

In overleg, bij voorkeur in februari 2020 voor ca 4 maanden, 36 uur per week

Contactpersonen

Onno Looijestijn, 038-4983301 en Manuela Lageweg, 038-4982590

Reageren kan via onderstaande sollicitatieknop.

solliciteer direct