Stand van zaken Luchtvaartnota en herziening luchtruim

Op 22 oktober hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad van Zwolle geïnformeerd over de voortgang van de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim in ons land. 

De gemeente Zwolle volgt met veel belangstelling de ontwikkeling van Lelystad Airport. Die ontwikkeling kan niet los gezien worden van landelijke besluiten over de herziening van het luchtruim boven ons land en van de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet.

In mei dit jaar heeft minister Van Nieuwenhuizen de ontwerp Luchtvaartnota 2020 - 2050 en de bijbehorende PlanMER gepubliceerd. In de nota zet de minister een nieuwe koers uit naar ‘een veilige en duurzame luchtvaartsector die Nederland goed verbindt met de rest van de wereld, met heldere regels en voorwaarden voor de ontwikkeling van de civiele luchtvaart’.

In het voortgangsbericht aan de gemeenteraad is onder meer een samenvatting opgenomen van de ontwerp Luchtvaartnota.