Start ontwerpfase voor nieuwe inrichting Assendorperstraat

21 mei 2024
Homepage

Deze maand start de ontwerpfase voor de nieuwe inrichting van de Assendorperstraat tot aan de Molenweg. Het doel van deze herinrichting is om het vestigingsklimaat in de Assendorperstraat te versterken en een aantrekkelijke route van en naar het stadscentrum te creëren.

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn bepaald in de visie voor de Assendorperstraat, die in 2018 samen met de bewoners en ondernemers is opgesteld. In het vervolgproces van ontwerp tot en met de uitvoering wordt de omgeving ook weer nauw betrokken. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in dit gebied krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk ideeën in te brengen en advies te geven. Hiervoor worden er verschillende bijeenkomsten met een klankbordgroep georganiseerd, waarvoor men zich kan aanmelden. Het ontwerp van de Assendorperstraat sluit straks aan op de Kop van Assendorp, wat momenteel in uitvoering is.

Singel van Zwolle

De herinrichting van de Assendorperstraat tot aan de Molenweg is een onderdeel van de Singel van Zwolle, die als doel heeft de openbare ruimte rondom de grachten te veranderen tot een uniek parkachtig gebied. Er komt meer ruimte voor groen, ontspannen, fietsen en wandelen. Dit zorgt voor een sterkere verbinding met de wijken rondom het stadcentrum. Door het gebied groener te maken, wordt het leefgebied klimaatbestendiger, gezonder en veiliger voor bewoners en bezoekers. Een uitnodigende Singel draagt bij aan de uitstraling van de stad, stimuleert economische groei en maakt het tot een aantrekkelijke locatie voor culturele activiteiten.

Budget

Het participatietraject voor het vormen van de visie voor de Assendorperstraat werd in 2018 doorlopen, wat resulteerde in een definitieve visie. De voortgang van het project heeft sindsdien wat vertraging opgelopen in afwachting van de vaststelling van het budget. Uiteindelijk is de herinrichting van de Assendorperstraat tot aan de Molenweg opgenomen als onderdeel van de financieringsaanvraag voor de uitvoeringsagenda 'Ons Stadshart van Morgen 2030'. Hierdoor kan er nu gestart worden met het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering.

Planning

Op donderdag 16 mei 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats, als start van het ontwerptraject. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kregen de gelegenheid om tijdens deze bijeenkomst hun wensen en zorgen voor het gebied te delen en vragen te stellen aan het projectteam van de gemeente.

De komende maanden werkt de gemeente, in samenspraak met de omgeving tijdens Klankbordgroepsessies, aan het definitieve ontwerp. Naar verwachting is het definitieve ontwerp in september dit jaar klaar. De uitvoering vindt vanaf 2025 gefaseerd plaats, waarbij opnieuw de omgeving betrokken wordt.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de website:  www.jouwstukjezwolle.nl/assendorperstraatexterne-link-icoon