impressie Willemskwartier 1

Stedelijk wonen in een groen Willemskwartier in Spoorzone Zwolle

22 december 2022
Homepage

Het Willemskwartier in Spoorzone Zwolle wordt een toekomstbestendige, levendige, inclusieve en duurzame leefomgeving waar volop ruimte is voor ontmoeting, wonen, werken en recreëren. Een plek waar spontane ontmoeting centraal staat en gestimuleerd wordt. Het wordt een fijne leefomgeving voor mensen van alle verschillende levensfasen, leeftijden en inkomensklassen die stedelijk willen wonen in het groen. Het college van B&W heeft ingestemd met de nota van uitganspunten voor dit gebied.

Aan de inhoud van de NvU (Nota van Uitgangspunten) hebben omwonenden en stakeholders het afgelopen jaar meegedacht. In dit document staat op hoofdlijnen wat er in het Willemskwartier komt en welke kaders er zijn voor de ontwikkeling.

impressie Willemskwartier 1

Het Willemskwartier in Spoorzone Zwolle wordt een toekomstbestendige, levendige, inclusieve en duurzame leefomgeving waar volop ruimte is voor ontmoeting, wonen, werken en recreëren. Een plek waar spontane ontmoeting centraal staat en gestimuleerd wordt. Het wordt een fijne leefomgeving voor mensen van alle verschillende levensfasen, leeftijden en inkomensklassen die stedelijk willen wonen in het groen. Het college van B&W heeft ingestemd met de nota van uitganspunten voor dit gebied.

impressie Willemskwartier 2

impressie flat Willemskwartier Spoorzone

De wijk krijgt dus veel openbaar groen. Niet alleen op de grond maar ook op de daken en de gevels van de gebouwen. Deze groene daken en gevels kunnen bij hevige regen het water langer vasthouden en ze helpen ook om de hittestress te verminderen. Het Willemskwartier krijgt niet alleen wooneenheden voor mensen, maar ook voor dieren zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren. Dit deel van Spoorzone Zwolle wordt diervriendelijk en natuurinclusief.

 

Ontmoeten

Ontmoeten staat centraal in Willemskwartier. Zowel binnen als buiten. Buiten kan volop gewandeld, gefietst of gesport worden in de groene omgeving. Op verschillende plaatsen in het Willemskwartier kan buiten worden gerecreëerd: langs de Willemsvaart, in het Spoolderbos of in het Hart van het Willemskwartier, dit is een levendige parkgebied dat Willemskwartier Noord en Zuid met elkaar verbindt en waar ook de Veerallee mee in verbinding staat.

Verder komen er ook kleine voorzieningen. Tijdens het praticipatietraject met de buurt is door diverse buurtbewoners aangeven dat er behoefte is aan kleinschalige winkels als een verse bakker, koffiehuis of broodjeszaak en aan ontmoetingsplekken voor de buurt. Dit soort voorzieningen ontbreken nu bijvoorbeeld in de Veerallee. Op verschillende plaatsen in de wijk komen ook meer buurtfuncties die zich richten op de bewoners van het Willemskwartier zelf. Voorbeelden hiervan zijn een kinderdagverblijf of een buurtcafé.

impressie Willemskwartier 3

impressie groene zone met flats Willemskwartier Spoorzone

Vervolg

De nota van uitgangspunten is een verdere uitwerking van het Ontwikkelkader Spoorzone Zwolle. Deze is in het najaar van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Ontwikkelkader staan de kaders voor de toekomst van de Spoorzone. Deze zijn samen met de stad tot stand gekomen. Ook de NvU is samen met stakeholders en bewoners gemaakt. Als de gemeenteraad instemt met de NvU voor het Willemskwartier volgt de volgende fase, het maken van het ruimtelijk ontwikkelingsplan en het omgevingsplan. Ook hierbij worden bewoners en andere belanghebbenden betrokken.

De coalitie Willemskwartier bestaat uit: deltaWonen, SWZ, BEMOG, HMO, VanWonen en gemeente Zwolle.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle