Subsidieregeling voor en door studenten

De gemeente heeft plannen om van Zwolle een meer aantrekkelijke studentenstad te maken. Door de komst van de subsidieregeling Voor en door studenten kunnen actieve Zwolse studenten daaraan een bijdrage leveren. Als student kun je een subsidie krijgen voor het organiseren van een activiteit. Dat kunnen allerlei activiteiten zijn, zolang deze bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot een bruisende en levendige studentenstad. Ben je student en heb je leuke ideeën voor een activiteit voor je medestudenten? Bekijk dan of je in aanmerking komt voor subsidie van de gemeente. Lees hieronder meer over deze regeling.

Wat is het doel van de subsidie?
De subsidie is bedoeld om activiteiten te ondersteunen, die worden georganiseerd dóór studenten en vóór studenten. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Zwolle als bruisende en levendige stad. Zo maken we Zwolle aantrekkelijker voor studenten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sporttoernooi of een talentenjacht.

Wat is de hoogte van de subsidie?
Het subsidiegeld is een bijdrage in de organisatiekosten tot maximaal 80 procent. Het subsidiebedrag is per activiteit maximaal € 1.000,--.
Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 30 juni is in totaal € 5.000,-- beschikbaar. Voor activiteiten die georganiseerd worden in de periode van 1 juli tot en met 31 december is ook een bedrag van in totaal € 5.000,-- (eventueel aangevuld met het geld dat over is uit de eerste helft van het jaar) beschikbaar.

Begripsbepalingen
Student: een persoon van 18 jaar of ouder die voltijds een opleiding volgt aan een Zwolse HBO- of een WO-instelling.

Servicegarantie
We nemen binnen vier weken een besluit over een subsidieaanvraag voor de regeling Voor en door Studenten. Binnen die vier weken krijg je van ons schriftelijk bericht.

Hoe vraag je de subsidie aan?
Je kunt de subsidie aanvragen met één of meerdere studenten,  eventueel samen met een Zwolse HBO- of WO-instelling. Je kunt het hele kalenderjaar een aanvraag indienen. Je moet de aanvraag wel minstens zes weken vóór de activiteit aanvragen. Je gebruikt voor de aanvraag het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. Deze kun je onderaan deze pagina downlaoden. Het aanvraagformulier stuur je op naar het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, eenheid Ontwikkeling, afdeling PCO/Subsidieloket, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.


Wanneer krijg je antwoord?
Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. We behandelen de aanvragen op basis van volgorde waarop ze binnen komen. Dat doen we omdat er per jaar een maximum bedrag beschikbaar is. Dus wacht niet te lang!  De subsidieverlening is ook de subsidievaststelling. Dit betekent dat je na afloop van de activiteit geen schriftelijke verantwoording hoeft af te leggen. Het college van burgemeester en wethouders kan wel aan de subsidieverlening extra voorschriften verbinden. Hierbij kun je denken aan een verslag van de activiteit of een financiële verantwoording.  

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

aanvraagformulier-subsidie-voor-en-door-studenten.pdf

 

Als u vragen heeft over deze subsidieregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl