Subsidieregeling voor en door studenten

De gemeente wil van Zwolle een meer aantrekkelijke studentenstad te maken. Met de subsidieregeling Voor en door studenten kunnen actieve Zwolse studenten daaraan een bijdrage leveren.

De gemeente maakt het studenten mogelijk om subsidie te krijgen voor het organiseren van een activiteit. Dat kunnen allerlei activiteiten zijn, zolang deze bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot een bruisende en levendige studentenstad.

Ben je student en heb je leuke ideeën voor een activiteit voor je medestudenten? Bekijk dan of je in aanmerking komt voor subsidie van de gemeente. Lees hieronder meer over deze regeling.

Wat is het doel van de subsidie?

De subsidie is bedoeld om activiteiten te ondersteunen, die worden georganiseerd dóór studenten en vóór studenten. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Zwolle als bruisende en levendige stad, zodat Zwolle aantrekkelijker wordt voor studenten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sporttoernooi of een talentenjacht.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Het subsidiegeld is een bijdrage in de organisatiekosten tot maximaal 80 procent. Het subsidiebedrag bedraagt per activiteit maximaal € 1.000.

Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 30 juni is € 5.000 beschikbaar. Voor activiteiten die georganiseerd worden in de periode van 1 juli tot en met 31 december is eveneens een bedrag van € 5.000,-- (eventueel vermeerderd met het restant uit de eerste helft van het jaar) beschikbaar.

Student

Voorwaarde is dat je als aanvrager een opleiding volgt aan een Zwolse MBO-, HBO- of een WO-instelling.

4 Weken

We nemen binnen vier weken een besluit over een subsidieaanvraag voor de regeling Voor en door Studenten. Je krijgt hierover binnen die termijn schriftelijk bericht.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Je kunt de subsidie aanvragen met één of meer studenten, al dan niet in georganiseerd verband van een Zwolse MBO-, HBO- of WO-instelling.

Je kunt het hele kalenderjaar een aanvraag met aanvraagformulier op deze pagina indienen, maar ten minste 6 weken voor de uitvoering. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina en stuur je dit op naar
het college van burgemeester en wethouders van Zwolle
Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.

Wanneer krijg je antwoord?

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing.

Wacht niet te lang

De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst bij de Gemeente Zwolle, omdat er jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar is. Wacht dus niet te lang!

De subsidieverlening is tevens de subsidievaststelling. Dit houdt in dat je na afloop van de activiteit geen verantwoording hoeft af te leggen. Het college kan aan de subsidievaststelling wel extra voorschriften verbinden. Daarbij kan gedacht worden aan een verslag van de uitgevoerde activiteit of een financiële verantwoording.

Formulier

aanvraagformulier-subsidieregeling-voor-en-door-studenten.pdf

 

Als u vragen heeft over deze subsidieregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl