Subsidieregeling voor en door studenten

Ben jij student en wil je een activiteit voor andere studenten organiseren? Dan kun je subsidie aanvragen. Belangrijk is dat je activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van Zwolle als bruisende en levendige studentenstad.

Wat is het doel van de subsidie?

De subsidie heeft als doel: activiteiten te ondersteunen, die worden georganiseerd dóór studenten en vóór studenten. Zo maken we Zwolle samen aantrekkelijker voor studenten. Bijvoorbeeld door een sporttoernooi of een talentenjacht.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie is een bijdrage in de organisatiekosten tot maximaal 80 procent. Het subsidiebedrag is per activiteit maximaal € 1.000,--.

  • Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 30 juni is in totaal € 5.000,-- beschikbaar.
  • Voor activiteiten die georganiseerd worden in de periode van 1 juli tot en met 31 december is ook een bedrag van in totaal € 5.000,-- (eventueel aangevuld met het geld dat over is uit de eerste helft van het jaar) beschikbaar.

Begripsbepalingen

Student: een persoon van 18 jaar of ouder die voltijds een opleiding volgt aan een Zwolse HBO- of een WO-instelling.

4 Weken

We nemen binnen 4 weken een besluit over een subsidieaanvraag voor de regeling Voor en door Studenten. Binnen die 4 weken krijg je van ons schriftelijk bericht.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Je kunt de subsidie aanvragen met één of meerdere studenten, eventueel samen met een Zwolse HBO- of WO-instelling. Je kunt het hele kalenderjaar een aanvraag indienen.

6 Weken

Doe de aanvraag minstens 6 weken vóór de activiteit. Hiervoor gebruik je het aanvraagformulier op deze pagina.

Opsturen

Het aanvraagformulier stuur je op naar:

College van burgemeester en wethouders van Zwolle
Ontwikkeling, afdeling PCO/Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.

Uiterlijk 4 weken

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing.

Wacht niet te lang!

We behandelen de aanvragen op basis van volgorde waarop ze binnen komen. Dat doen we omdat er per jaar een maximum bedrag beschikbaar is. Dus wacht niet te lang!  De subsidieverlening is ook de subsidievaststelling. Dit betekent dat je na afloop van de activiteit geen schriftelijke verantwoording hoeft af te leggen. Het college van burgemeester en wethouders kan wel aan de subsidieverlening extra voorschriften verbinden. Hierbij kun je denken aan een verslag van de activiteit of een financiële verantwoording.  

Formulier

aanvraagformulier-subsidie-voor-en-door-studenten.pdf

 

Als u vragen heeft over deze subsidieregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl