Subsidie aangepast sporten

De gemeente ondersteunt verenigingen met sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Zij kunnen de subsidie aangepast sporten aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van aangepast sporten en bewegen.

Hoogte van de subsidie

Sport- en beweegactiviteiten door speciale verenigingen

Speciale verenigingen zijn verenigingen die alléén sport- en beweegactiviteiten aanbieden speciaal voor mensen met een beperking. Zij kunnen subsidie krijgen op basis van het aantal leden. En voor één of meer jaarlijkse activiteiten die ze aanbieden.

De subsidiebedragen in 2022:

 • € 55 per jaar per sportend lid dat in de gemeente Zwolle woont.
 • € 27 per jaar per sportend lid dat niet in de gemeente Zwolle woont.
 • Het subsidiebedrag voor één jaarlijkse activiteit is maximaal 75% van de kosten, met een maximum van € 2000. Kijk voor meer subsidiebedragen in de Algemene Subsidieverordening Zwolle, artikel 14A:4.

Incidentele activiteiten door speciale en/of reguliere sportverenigingen

Speciale en/of reguliere sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor incidentele activiteiten op gebied van aangepast sporten en bewegen.

De subsidiebedragen in 2022:

 • Het subsidiebedrag voor één activiteit is maximaal 60% van de kosten, met een maximum van € 2.000.
 • Kunnen speciale sportverenigingen en/of reguliere sportverenigingen aantonen dat zij samenwerken? Dan is  het subsidiebedrag voor één activiteit  maximaal van 60% van de kosten, met een maximum van € 3.000.

In artikel 14B:4 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle vindt u meer informatie over de subsidiebedragen.

Voorwaarden

Algemeen:

 • De sportvereniging is in Zwolle gevestigd.
 • De sport- of beweegactiviteit vindt plaats in Zwolle.
 • De sportvereniging draagt met de activiteit bij aan het subsidiedoel en het gemeentelijke beleid rond aangepast sporten.

Aangepast sporten speciale sportverenigingen:

 • De speciale sportvereniging biedt alleen sport- en beweegactiviteiten aan speciaal voor mensen met een beperking.
 • De sportvereniging werkt samen met andere organisaties die zich bezighouden met het stimuleren of aanbieden van aangepast sporten.
 • Iedereen uit de doelgroep mag lid worden van de sportvereniging en meedoen aan de activiteit.

Incidentele activiteiten speciale en/of reguliere sportverenigingen:

 • De activiteit  is een aanvulling op het bestaande aanbod aangepast sporten in Zwolle.
 • Krijgt een speciale sportvereniging al structureel subsidie? Dan is incidentele subsidie voor een activiteit alleen mogelijk als die activiteit buiten het gebruikelijke jaarlijkse gesubsidieerde activiteitenprogramma valt.

Lees de Algemene Subsidieverordening Zwolle, artikel 14A voor meer informatie over de voorwaarden.

Aanvragen

Wanneer aanvragen

 • Voor structurele activiteiten: Wilt u een aanvraag indienen voor volgend jaar? Dan moet deze vóór 1 juni van dit jaar bij ons binnen zijn.
 • Voor eenmalige activiteiten: U kunt het hele jaar aanvragen indienen. Wel moet uw aanvraag minimaal acht weken voor de activiteit plaatsvindt bij ons binnen zijn. 

Meesturen met uw aanvraag

 • De begroting voor het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.
 • Een activiteitenoverzicht.
 • Een verklaring waarin staat hoeveel sportende leden meedoen aan de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. In de verklaring staat ook of deze leden wel of niet in Zwolle wonen. Het bestuur van de vereniging moet deze verklaring ondertekenen.

Aanvraagformulieren

Met deze formulieren kunt u de subsidie aangepast sporten aanvragen:

Contact

ls u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle