Subsidie Duurzame ontwikkeling Dieze-Oost

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk om een motor te zijn voor duurzame ontwikkeling van de wijk en daarmee bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Met deze subsidieregeling wil de gemeente Zwolle voor particuliere woning-eigenaren en huurders van particuliere woningen (niet zijnde woningbouwcorporatiewoningen) in Dieze-Oost de drempel verlagen om mee te doen aan verduurzaming in de wijk. 

Daarbij willen wij ook de mogelijkheid geven om de energielasten te verlagen door aanleg en verhuur van PV-panelen op eigen dak of op daken van vastgoed (niet zijnde woningen) met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief (Postcode-Roos regeling).