Subsidie Duurzame ontwikkeling Dieze-Oost

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk om een motor te zijn voor duurzame ontwikkeling van de wijk en daarmee bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2.

Doel van de subsidie

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Zwolle voor particuliere woning-eigenaren en huurders van particuliere woningen (niet zijnde woningbouwcorporatiewoningen) in Dieze-Oost de drempel verlagen om mee te doen aan verduurzaming in de wijk.  Daarbij willen wij ook de mogelijkheid geven om de energielasten te verlagen door aanleg en verhuur van PV-panelen op eigen dak of op daken van vastgoed (niet zijnde woningen) met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief (Postcode-Roos regeling).

Wie in aanmerking voor subsidie komt

Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan inwoners van Dieze-Oost Zwolle, die lid zijn van een buurtcoöperatie, en een huurovereenkomst hebben afgesloten met deze buurtcoöperatie voor de verhuur van een PV-systeem op eigen dak of op een dak van vastgoed (niet zijnde woningen) met gebruikmaking van de fiscale regeling verlaagd tarief.

Daarnaast mag er op het adres van de subsidieaanvrager geen subsidie uit deze subsidieregeling is verstrekt. En is er geen andere financiële bijdrage verkregen voor het PV-systeem (zie hiervoor artikel 27.3 lid 3 van deze subsidieregeling). Vervolgens dient er voor minimaal 6 m² zonnepanelen geplaatst en gehuurd worden op eigen dak of op een dak van vastgoed.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling en wanneer u hiervoor in aanmerking komt, kunt u hoofdstuk 27 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) raadplegen.

De subsidieaanvraag kan alleen door de buurtcoöperatie en namens de subsidiegerechtigde worden ingediend. De buurtcoöperatie die is gevestigd in Dieze is bekent met de procedure van deze subsidieaanvraag.

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle (Subsidieloket).

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening (ASV)