Subsidie voor vijf cultuurparticipatieinitiatieven voor jongeren

14 februari 2024
Homepage

Vijf initiatieven die jongeren actief deel laten nemen aan cultuur krijgen subsidie voor de uitvoering van hun activiteiten. Dit geld is beschikbaar gesteld vanuit de subsidieregeling Impuls Cultuurparticipatie Jongeren.

De regeling werd ingesteld, omdat jongeren in de coronaperiode veel hebben moeten missen, ook op cultureel vlak. Zo was het lang niet mogelijk om in groepen culturele activiteiten te ondernemen. Dat terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ons welzijn. Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar en het draagt bij aan hun ontwikkeling.

Tot 1 december konden organisatoren van een cultureel initiatief voor jongeren een subsidieaanvraag indienen. De onafhankelijke adviescommissie cultuur heeft de aanvragen beoordeeld en het college van B en W geadviseerd over de toekenning van de subsidies. Het college heeft een subsidiebijdrage toegekend aan:Cultuur in de Wijk, Stichting Stad en Cultuur, StreetSkills, LINEA REKTA en De Muiterij Jongerentheater.

Cultuur in de Wijk (Park de Wezenlanden)

Cultuur in de Wijk zet in samenwerking met Travers Jongerenwerk een project op in het Park de Wezenlanden, waarbij verschillende groepen jongeren samenkomen. Het doel van het project is het creëren van een community. Kunstenaars en welzijnsmedewerkers werken samen met jongeren aan community art. Het community art project wordt een kunstuiting die een duidelijke boodschap van jongeren zichtbaar maakt.

Stichting Stad en Cultuur | Beatbox

Stichting Stad en Cultuur organiseert met Beatbox urban activiteiten voor jongeren. Met actieve cultuurparticipatie kan jong talent hier op een laagdrempelige en actieve manier kennis maken met urban cultuuruitingen. Beatbox biedt tijd, ruimte, kennis, netwerk en speelplekken aan jongeren om te werken aan hun eigen ontwikkeling.

StreetSkills | Freestyle Masters Zwolle

Met Freestyle Masters Zwolle laat Streetskills via drie projecten jongeren actief participeren in urban cultuur. Deze projecten zijn het Urban Culture Fieldlab, een scholentour en de Urban Culture Dag. Met showcases en interactieve workshops uit de Zwolse urban cultuur krijgen jongeren de kans om kennis te maken met deze vorm van cultuur en worden ze uitgedaagd tot creatieve expressie en zelfontdekking.

Linea rekta

Theaterfirma LINEA REKTA maakt actueel theater met de nieuwe generatie. De voorstellingen gaan over problemen en vraagstukken van nu. In de producties van LINEA REKTA staan niet alleen jongeren op de vloer, maar is ook een nieuwe generatie theatermakers achter de schermen actief. In 2024 brengt LINEA REKTA de productie Enigma Machine (Bombe) uit.

De Muiterij Jongerentheater

De Muiterij Jongerentheater biedt jongeren tussen de 16 en 25 jaar een plek om zelf theater te maken. Aan de hand van een trainingstraject worden jongeren aan de hand genomen in het proces van theater maken. Het eindproduct zijn theatervoorstellingen rondom verhalen van de jongeren zelf.