Subsidieregeling Aangepast sporten

Deze subsidieregeling beoogt:

  • de structurele activiteiten van speciale sportverenigingen op het gebied van aangepast sporten te ondersteunen en te bevorderen, zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren en integreren in de samenleving en zich kunnen aansluiten bij een speciale sportvereniging. En de samenwerking tussen speciale sportverenigingen op het gebied van aangepast sporten te bevorderen.
  • het stimuleren van nieuwe incidentele activiteiten op het gebied van aangepast sporten door een speciale of reguliere sportvereniging. Om zoveel mogelijk mensen met een beperking kennismaken te laten maken met sport en te kunnen participeren in de samenleving.