Subsidieregeling Aangepast sporten

Wat is het doel van de subsidie?

Deze subsidieregeling beoogt:

  • de structurele activiteiten van speciale sportverenigingen op het gebied van aangepast sporten te ondersteunen en te bevorderen, zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren en integreren in de samenleving en zich kunnen aansluiten bij een speciale sportvereniging. En de samenwerking tussen speciale sportverenigingen op het gebied van aangepast sporten te bevorderen.
  • het stimuleren van nieuwe incidentele activiteiten op het gebied van aangepast sporten door een speciale of reguliere sportvereniging. Om zoveel mogelijk mensen met een beperking kennismaken te laten maken met sport en te kunnen participeren in de samenleving.

Wat is de hoogte van de subsidie?
Alle gegevens omtrent de hoogte van de subsidie zijn te vinden in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Zwolle onder deelverordening

  • hoofdstuk 14A "Aangepast sporten – speciale sportverenigingen" artikel 14A:4 subsidiemethodiek en
  • hoofdstuk 14B 'Aangepast sporten – incidentele activiteiten speciale en/of reguliere sportvereniging" artikel 14B:4 subsidiemethodiek.

Via onderstaande formulieren kunt u de subsidie voor Aangepast sporten aanvragen

aanvraagformulier-subsidie-aangepaste-sporten-incidenteel.pdf

aanvraagformulier-subsidie-aangepaste-sporten-structureel.pdf

 

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl