event iconSubsidieregeling Cultuur - Kunstevenement

De gemeente Zwolle vindt een goed cultuuraanbod op het gebied van evenementen voor inwoners en bezoekers belangrijk. De gemeente wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van dit culturele aanbod en Zwolle nog experimentele, creatiever en ondernemender maken. Met de subsidieregeling kunstevenement stelt de gemeente geld beschikbaar voor de organisatie van culturele evenementen, kunstevenementen en kunstfestivals.

Waarom deze subsidie?

Deze subsidie wordt verleend om evenementen op het gebied van kunst en cultuur in Zwolle te organiseren.  

Experimenteel, creatief en ondernemend 

Zwolle heeft inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Dit doet de gemeente niet alleen. Maar samen met organisatoren van mooie evenementen. Met deze regeling willen we kunstevenementen ondersteunen die bijdragen aan het ECO profiel van Zwolle. ECO staat voor Experimenteel, Creatief en Ondernemend.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw kunstevenement aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Het kunstevenement of de kunstactiviteit moet binnen uiterlijk een jaar na subsidieverlening zijn afgerond. 
  • De kunstactiviteit of het kunstevenement is origineel en heeft voldoende artistiek- inhoudelijke kwaliteit. Dit blijkt uit vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de kunstactiviteit of het kunstevenement.
  • De kunstactiviteit of het kunstevenement heeft voldoende zakelijke kwaliteit. Dit wordt aangetoond met een financieringsplan, marketingplan en een overzicht van de organisatie  
  • Het kunstevenement levert een bijdrage aan het cultureel imago van Zwolle en het culturele klimaat versterkt en in het geval van een kunstevenement tevens aan de profilering van Zwolle als een levendige en aantrekkelijke stad en bijdraagt aan de toeristische aantrekkingskracht van Zwolle.
  • Het kunstevenement heeft een openbaar karakter.
  • Het kunstevenement wordt in Zwolle ontwikkeld en vindt in Zwolle plaats.

Let op: Daarnaast komt een aanvraag alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als voor de activiteiten van het evenement niet al een gemeentelijke subsidie is verleend.

Kunstevenement die geheel of gedeeltelijk worden ondernomen door studenten of scholieren in het kader van hun opleiding of studie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier opvragen via subsidieloket@zwolle.nl.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond 2023 is: € 45.000.

Een subsidie voor een kunstevenement bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De overige kosten dient de aanvrager op een andere manier te dekken, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, subsidies van andere overheden, fondsen en dergelijke.

Meesturen

Per kunstevenement kunt u slechts één aanvraag indienen. Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Een ondertekend aanvraagformulier - u kunt dit formulier opvragen via subsidieloket@zwolle.nl
  • Een activiteitenplan met daarin informatie over het artistieke programma, een marketingplan en een visie op waarom het kunstevenement het ECO profiel van Zwolle versterkt.
  • Een begroting voorzien van een sluitend dekkingsplan.

U kunt een voorbeeldbegroting en -dekkingsplan vinden op deze website. U mag ook uw eigen format gebruiken. 

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag moet voordat het evenement plaatsvindt ingediend zijn, maar ook vóór de deadline van de indientermijn. Voor 2023 is het mogelijk uw aanvraag in te dienen van 18 mei 2023 tot en met 1 juni 2023.

Behandeltermijn

De adviescommissie Cultuur brengt een advies uit aan het college over uw aanvraag. Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag. 

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u het subsidieloket bellen: telefoon 14038 (5 cijfers). Voor inhoudelijke vragen over de regeling, kunt u terecht bij Emma Verburg: E.Verburg@zwolle.nl.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle