adult iconSubsidieregeling Gezond Zwolle

Je gezond en vitaal voelen is belangrijk, maar niet zo vanzelfsprekend voor iedere inwoner van Zwolle. Juist daarom wil de gemeente inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl en dan met name bij de inwoners waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. Met deze regeling richten we ons specifiek op kwetsbare inwoners en jeugdigen.
U kunt de aanvraag ook indienen met eHerkenning. Ga hiervoor naar het kopje Aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • de activiteit wordt uitgevoerd in Zwolle
  • de activiteit is binnen 18 maanden na subsidieverlening afgerond
  • u werkt samen met minstens één partij van het Netwerk Zwolle Gezonde Stad of voor uw activiteit is draagvlak van een groep inwoners van tenminste 25 personen. 

Voor wie?

Zowel rechtspersonen, vennootschappen als natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen.

Aanvragen

U kunt voor één of meer van de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

  • voorlichting-, bewustwordings- en preventie-activiteiten
  • kennisdelingsactiviteiten
  • scholings- en trainingsactiviteiten
  • pilotprojecten

Deze activiteiten richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd en/of kwetsbare inwoners in Zwolle.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

U kunt de aanvraag online indienen met DigiD of eHerkenning. 

Meesturen

Activiteitenplan en begroting.

Hoe lang duurt het?

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De regeling sluit op 31 december 2023.

Behandeltermijn

De behandeling van de aanvraag duurt 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordening:

Algemene Subsidieverordening

Subsidieregeling gezonde leefstijl Zwolle 2022 

Wetgeving:

Wetten.overheid.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle