engel iconSubsidieregeling Hanzejaar 2023

In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd. Een jaar waarin we extra betekenis geven aan 800 jaar hanzewaarden. Het themajaar is een middel om het cultuur- en toerismeaanbod voor de langere termijn te verbeteren, (internationaal) bezoekers en bestedingen te trekken en in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie. Dit doen we met het thema ‘de Hanze Connectie, met hart en ziel!’

Algemeen

De Hanze Connectie staat voor de ijzersterke verbindingen – ook grensoverschrijdend – die vanuit de Hanzestad worden gelegd.

De Hanze Connectie raakt de connectie tussen mensen, dient de brede welvaart en draagt daarmee bij aan de positionering van de Hartstad. Oude hanzewaarden komen terug in een nieuwe vorm door medemenselijkheid, vrijgevigheid en vertrouwen. Een herbezinning op de oude waarden. Met een wat vrije vertaling zou je kunnen zeggen dat Zwolle opnieuw aandacht vraagt voor de manier waarop de stad invulling geeft aan waarden, zoals de Moderne Devotie dat in de Hanzetijd deed.

Alle activiteiten van het Hanzejaar worden rondom dit thema georganiseerd.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. een culturele publieksactiviteit;
 2. activiteiten gericht op het maken en produceren van een culturele productie;
 3. de uitvoering van een activiteit gericht op onderzoek in wetenschappelijke of cultureel artistieke zin, of het verbinden van dit onderzoek aan publiek.

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende voorwaarden en criteria:

 1. uw activiteit past binnen het thema ‘de Hanze Connectie – met hart en ziel’ en het profiel van de vastgestelde hoofdlocaties in het uitvoeringsplan Hanzejaar;
 2. uw activiteit draagt bij aan een evenwichtig en gevarieerd aanbod van activiteiten in het Hanzejaar 2023;
 3. uw activiteit heeft voldoende artistieke kwaliteit heeft, blijkend uit de combinatie van vakmanschap, artistieke zeggingskracht en oorspronkelijkheid;
 4. uw aanvraag geeft blijk van voldoende cultureel ondernemerschap, hetgeen blijkt uit financieringsplan begroting, marketingplan en de organisatie.
 5. uw activiteit bevordert het publieksbereik, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat de activiteit zorgt voor het aantrekken van een breed en groot publiek, met inachtneming van de aard van de subsidiabele activiteit.

Voor wie?

Uw aanvraag wordt in onderling vergelijk met de overige aanvragen in de aanvraagperiode gerangschikt.

Meesturen

 • Projectplan
 • Sluitende begroting, voorzien van een toelichting
 • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN-nummer en tenaamstelling).

Hoe lang duurt de aanvraag?

Indieningstermijn

Voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn vooralsnog de volgende 3 aanvraagperiodes opengesteld:

 • 15 oktober tot en met 31 oktober 2022
 • 1 december tot en met 15 december 2022
 • 1 februari tot en met 15 februari 2023

De subsidieaanvraag moet voor de start van de activiteiten worden ingediend. 

Behandeltermijn

Het college beslist binnen 13 weken na de aanvraag.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Meldingen en klachten

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid en wetgeving, Uitvoeringsplan Hanzejaar 2023

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening Zwolle

Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023 (overheid.nl)

Wetgeving

wetten.overheid.nl

Uitvoeringsplan Hanzejaar 2023

De Hanze-connectie, met hart en ziel

Het fundament: contouren voor het Hanzejaar 2023

 1. Zwolle als aantrekkelijke cultuurstad Met het Hanzejaar 2023 wil de gemeente Zwolle een ontwikkeling in gang zetten op weg naar een sterkere profilering van Zwolle als Cultuurstad. De stad gaat groeien en dat maakt het nodig dat er een cultureel leven is dat bij die schaal hoort. Ook economische positionering vereist dat Zwolle een stad is die niet alleen bekend staat vanwege de historie maar ook als stad van kennis en innovatie.
 2. Zwolle als knooppunt Zwolle ligt als vierde economische knooppunt in Nederland tussen de Randstad, het Noorden en het Oosten centraal tussen belangrijke regio’s. Het knooppunt Zwolle in culturele zin is een belangrijke toevoeging en onderdeel van het Hanzejaar. Zwolle wil landelijk een betere positie in het cultuurbeleid en wil meer cultuurtoeristische bezoekers uit Nederland.
 3. Ambities voor de lange termijn De Hanzegeschiedenis is er een van internationale samenwerking. Die lijn wil de gemeente doortrekken. In 2030 met het Internationale Hanzejaar en mogelijk met een kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2033. In het Hanzejaar richten we ons wat de internationale lijn betreft met name op Munster, de dichtstbijzijnde grote Hanzestad, die op meerdere onderdelen een logische partner is voor Zwolle.
 4. Voor inwoners en bezoekers Het Hanzejaar zal niet alleen een middel zijn om de ontwikkeling van het culturele veld van Zwolle te versterken maar ook een lokaal programma bieden voor en door Zwollenaren, als lokaal bindmiddel, voor nieuwe sociale verbindingen en aanjager van de stadstrots. De activiteiten in 2023 zijn er voor de inwoners, voor de studenten die hier dagelijks te gast zijn en voor bezoekers van buiten. Iedere doelgroep vraagt een eigen aanbod.
 5. Thematiek Uit gesprekken met veel betrokkenen is een leidend en verbindend thema geformuleerd: De Hanze-connectie, met hart en ziel!
  De Hanze Connectie staat voor de ijzersterke verbindingen – ook grensoverschrijdend – die vanuit de Hanzestad werden en worden gelegd. In de stad, in de regio (netwerk Hanzesteden); in Nederland (knooppunt Oost NL) en west-oost (Randstad-Duitsland). Zwolle positioneert zich in de komende jaren meer en meer als knooppunt van Oost-Nederland. De gewenste nieuwe treinverbinding Zwolle – Twente – Munster is een uitstekend voorbeeld van een nieuwe Hanze Connectie tussen Hanzesteden Zwolle en Munster.
  Maar er is meer! Het gaat ook om connecties tussen mensen. Zwolle blinkt uit in sociaal maatschappelijk opzicht, dient de Brede Welvaart als geen ander. Het Hanzethema ‘De Hanze Connectie’ wordt dan ook compleet gemaakt met de ondertitel ‘Met Hart en Ziel’
 6. Stedelijke Triptiek Elk ‘baken’ – hotspot
 • Academiehuis: ‘Traditie in Transitie’
  Traditie in Transitie
 • Spoorzone: 
  Baken biedt ruim ‘baan’ aan nieuwe verbindingen in
 • IJsselcentrale: ‘New Energy for New Growth’
  Sustainable Development Goals

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle