hand-kinderen iconSubsidieregeling Onderwijskansenbeleid

Gelijke kansen voor iedereen, en in het bijzonder voor kinderen. Met de subsidieregeling Onderwijskansenbeleid willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijskansen van kinderen met een (risico op) onderwijsachterstand.

Voor wie?

De subsidie is voor organisaties die een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijskansen van kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand.

De focus hierbij ligt op:

 • voorschoolse voorzieningen voor (doelgroep) peuters;
 • ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden van doelgroepkinderen;
 • betrokkenheid van oudersbij de taal- en bredere ontwikkeling van hun kind;
 • wegnemen van segregatie in de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs;
 • passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s).

Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen

U kunt voor één of meer van de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

 • Interventies die bijdragen aan dat meer kinderen die vroegschoolse educatie gevolgd hebben, beschikken over een adequaat taal en rekenniveau om vervolgonderwijs te kunnen volgen en ontwikkelen zich binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling;
 • NT2 onderwijs;
 • Een zomervakantieprogramma toegankelijk voor Zwolse kinderen behorende tot de doelgroep van dit hoofdstuk, ongeacht naar welke kinderopvang of basisschool deze kinderen gaan;
 • Boekstart, Voorleesexpress en het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen;
 • VVE platform en ondersteuning;
 • VVE Taal & Gezin;
 • Kinderopvang Plus;
 • Incidentele activiteiten.

Meesturen

 • Activiteitenplan
 • Gespecificeerde begroting
 • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Uw aanvraag voor structurele activiteiten moet u vóór 15 oktober voorafgaand aan het volgende kalenderjaar bij ons indienen.
Aanvragen voor incidentele activiteiten kunnen het hele jaar worden ingediend.

Behandeltermijn: 

Op een aanvraag voor structurele activiteiten ontvangt u binnen acht weken na goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad een beslissing. De termijn van acht weken kan met maximaal zes weken worden verlengd.
Op een aanvraag voor incidentele activiteiten ontvangt u binnen acht weken na indiening van uw aanvraag een beslissing. De termijn van acht weken kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving

wetten.overheid.nl

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle