Subsidieregeling Peuteropvang en VE

Met de subsidieregeling Peuteropvang en VVE wil de gemeente Zwolle het beleid rondom voorschoolse voorzieningen en VVE tot uitwerking laten komen. 

De subsidie is bedoeld om het voor alle ouders in Zwolle mogelijk te maken om hun peuter ten minste 8 uren (en in het geval van VVE 16 uren) naar de peuteropvang te brengen, ook als zij hiervoor van het rijk geen kinderopvangtoeslag ontvangen.