Subsidies Zwolse evenementen 2024 vastgesteld

16 januari 2024
Homepage

Burgemeester en wethouders hebben de subsidies voor evenementen in 2024 vastgesteld. In totaal hebben ze een bedrag van € 650.049 verdeeld over 16 verschillende evenementen. Hiervan is € 450.049 bestemd voor culturele evenementen en € 200.000 voor niet culturele evenementen. 

Met deze toekenning maakt het college een divers en gevarieerd evenementenaanbod in Zwolle voor het komende jaar mogelijk. Hierdoor kunnen Zwollenaren in 2024 genieten van veel evenementen en blijft Zwolle een stad met een aantrekkelijk en gevarieerd (cultuur)aanbod. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van Zwolle als levendige en vitale stad bevestigd.

Culturele evenementen

De drie kernevenementen (Bevrijdingsfestival, Stadsfestival en PROTO) krijgen dit jaar respectievelijk € 79.942, € 138.567 en € 53.295. Voor de overige culturele evenementen heeft de gemeente dit jaar € 128.755 beschikbaar. Dit bedrag wordt toegekend aan Common Ground, New Music Now, De Stad Verbeeldt en Symphonica Stadshagen, die allemaal het minimaal vereiste aantal punten hadden gehaald.

Andere evenementen

Voor andere evenementen is in totaal € 200.000 beschikbaar, zoals voor de Halve Marathon, Ster van Zwolle, de traditionele festiviteiten rond de intocht van Sinterklaas en Koningsdag en het Straatfestival. Ook is er weer geld vrijgemaakt voor Zwolle Pride.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Ik ben blij dat we ook dit jaar weer veel evenementen in onze stad kunnen ondersteunen. Dit is in veel opzichten goed voor de stad: voor de economie, voor het culturele en sportieve klimaat, voor de aantrekkelijkheid om in Zwolle te wonen en te werken en voor de levendigheid.”

Voor de Avondvierdaagse en Blauwvingerdagen verleent de gemeente geen subsidie, maar wordt zoals gebruikelijk in natura meegewerkt.

Nieuwe regeling voor nieuwe evenementen

Na toekenning van de bijdragen blijft er nog zo’n € 50.000 van het evenementenbudget over voor 2024. Dit geld wordt, net als in 2023, opzij gezet voor culturele evenementen via de subsidieregeling Kunstevenementen. Hiermee biedt de gemeente organisatoren de kans die wat minder ver van tevoren een subsidieaanvraag in willen of kunnen dienen. Dat is vooral prettig voor nieuwe kleinschalige evenementen.