Te koop: Kavel voor voorziening in park De Stadshoeve

Park de Stadshoeve ligt op een cultuurhistorisch waardevolle plek in het hart van de wijk Stadshagen, op de locatie van de voormalige havezate Werkeren. In het verleden was het een centraal punt en ook nu is het dé ontmoetingsplek in de wijk. De gemeente Zwolle heeft in dit park een kavel te koop voor de realisatie van een voorziening met een maatschappelijke functie.

De inschrijftermijn voor deze kavel is inmiddels gesloten.

Groene plek in het hart van de wijk

In Park de Stadshoeve liggen een wijkboerderij, pluk- en kijktuinen, speelvoorzieningen, horeca en een dierenartsenkliniek. De partijen in het gebied hebben samen een visie op het gebied opgesteld.

'Het is een plek waar we met elkaar samenwerken aan een unieke, groene plek in het hart van de wijk. Een plek waar rust, ruimte en natuur centraal staan en waar we ontmoeting en leren stimuleren'.

Voor de kavel zoekt de gemeente een partij met een maatschappelijke functie, die deze visie versterkt en de bestaande partijen in het gebied aanvult. Denk aan een kinderopvang, dagbesteding, onderwijs of trainingen. Woningbouw of woon¬zorgvoorzieningen zijn niet mogelijk. Meer informatie over deze kavel vindt u in het kavelpaspoort.

Informatie en aanmelden 

De aanmeldtermijn voor deze kavel is inmiddels verlopen. U kunt zich niet meer aanmelden.

Vervolgproces

Heeft u zich aangemeld voor deze kavel? Hieronder leest u hoe het vervolgproces eruit ziet.

Controleren inschrijvingsvereisten

De gemeente Zwolle beoordeelt of u voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Alleen als u het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld én voldoet aan de gestelde vereisten, komt u in aanmerking voor inschrijving. Kortom: uw aanmelding is pas een inschrijving als uw aanmelding voldoet aan de eisen.

Loting

Uit de aanmeldingen die voldoen aan de gestelde inschrijvingsvereisten, trekt een notaris door middel van loting een lijst met maximaal 10 geïnteresseerden. U hoort uiterlijk eind november 2020 per e-mail van ons of u door de notaris ingeloot bent en zo ja, op welke plek op de lijst u staat. Indien u niet bent ingeloot dan zullen wij uw inschrijving en gegevens vernietigen.

Gesprekken

Op volgorde van de lijst gaat de gemeente met geïnteresseerden in gesprek. Dit is eerst een oriënterend gesprek om de haalbaarheid en/of wenselijkheid van het plan te onderzoeken. Wanneer gemeente er met de eerste partij niet uitkomt, volgt een gesprek met de tweede op de lijst etc.

Intentiefase

Na het oriënterende gesprek bepaalt de gemeente of er een “go” is voor een vervolg. Indien dit het geval is maken we zakelijke afspraken (in een intentiebrief) over de periode waarin u de ruimtelijke en financiële haalbaarheid onderzoekt.

Reserverings- en ontwerpfase

Nadat er een principeakkoord is op een schetsontwerp en programma en er een positief haalbaarheidsresultaat ligt, bieden wij u een reserveringsovereenkomst aan. Die regelt onder andere dat de kavel gedurende een bepaalde periode gereserveerd blijft. Ook maken we hierin afspraken over de uiterlijke termijnen waarin u een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) moet indienen. Deze ontwerpen met een financiële onderbouwing, dient u in en legt u voor aan het supervisieteam van de gemeente. Binnen een maand na het sluiten van de reserveringsovereenkomst betaalt u een reserveringsvergoeding van 3% van de (te verwachten) koopsom aan de gemeente.

Vergunning- en verkoopfase

Nadat het supervisieteam het definitief ontwerp heeft goedgekeurd, biedt de gemeente u de koopovereenkomst aan. Nadat we deze beide getekend hebben, kunt u de omgevingsvergunning aanvragen. Bij het tekenen van de koopovereenkomst betaalt u een waarborgsom van 10% (die wij verrekenen met de al betaalde reserveringsvergoeding en die we bij notarieel transport verrekenen met de koopsom). U dient zelf te onderzoeken in hoeverre de stikstofproblematiek van invloed is op de ontwikkeling van uw voorziening. Dit moet, gezien de uitspraak van de Raad van State, onderdeel zijn van uw vergunningaanvraag. Binnen tien weken nadat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning vindt de eigendomsoverdracht/notarieel transport en betaling van de koopsom plaats.

Contact

Heeft u nog vragen over deze kavel? Neem dan contact op met Karin van Boxtel, via telefoonnummer 06 22026452 of e-mailadres K.van.Boxtel@zwolle.nl