Team Binnenstad

Patricia Gerrits

Programmanager Binnenstad

De programmamanager stuurt op de ontwikkelkoers van onze bruisende binnenstad en de singels en aanloopstraten daar omheen. Deze koers is vastgelegd in de Strategische  Agenda 2017 – 2021. De ontwikkeling van horeca, retail, wonen, cultuur, economie, mobiliteit, evenementen en de openbare ruimte hangen nauw met elkaar samen in de binnenstad. Duurzaamheid is hierbij van groot belang. Met de ondernemers werken we aan het versterken van de verschillende deelgebieden met ieder hun identiteit, zodat we blijven groeien als gastvrije, ondernemende binnenstad. U wordt uitgenodigd contact op te nemen voor als u ideeën, vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van de binnenstad van Zwolle. 

@ PC.Gerrits@zwolle.nl
T 038-4982088 / 06 5754 3938

Suzanne Douwsma

Wijkmanager  Stadsdeel Midden

De wijkmanager verbindt en regisseert samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties (in een wijk) en afdelingen binnen de gemeente. Om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor de kwaliteit van wonen, leven en werken in de wijk(en). Onze ambitie is vitale, toekomstbestendige wijken. Daarbij  gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de sociale samenhang en de veiligheid. Ideeën en initiatieven van partners zijn daarbij van groot belang.

@ S.Douwsma@zwolle.nl
T 038-4982489 / 06 5265 0752

Han Goodijk

Stedenbouwkundige

Han is senior ontwerper van de Gemeente Zwolle. 'Een grote diversiteit aan plannen, vragen om samenhang en continuïteit. Als ontwerper ben ik vanaf 2000 betrokken bij de ruimtelijke kwaliteit van onze geweldige historische binnenstad. Op alle schaalniveaus van ontwikkelingsprogramma, begeleiding van bouwplannen tot inrichting van plein of straat draag ik graag mijn steentje bij. Uitgangspunt daarbij is dat elk ontwerp zich naadloos voegt in het dna van de binnenstad maar ook een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de binnenstad tot een van de beste binnensteden van Noord Nederland.'

@ HJ.Goodijk@zwolle.nl
038-4983353

Jeroen Fleer

Projectadviseur binnenstad

Als adviseur heeft Jeroen te maken met ondernemers en eigenaren in de binnenstad. ‘Mij gaat het erom een zo goed mogelijk functionerende binnenstad te realiseren. De rol van de gemeente zie ik als verbinder en netwerker. Op veel ontwikkelingen in de binnenstad heeft de gemeente een beperkte invloed. Door partijen met elkaar in contact te brengen kunnen wij ontwikkelingen versnellen. Ik heb een groot netwerk en ken de lijntjes binnen de gemeentelijke organisatie. Je kunt bij mij terecht met vragen over de visie binnenstad en de strategische agenda Zwolle Bruist.’

@ J.Fleer@zwolle.nl
T 038-4983287 / 06 1158 5637

 

Anton Westenberg

Projectleider Broerenkwartier en Grote Kerk

Als projectmanager heeft Anton te maken met een aantal projecten in de binnenstad waaronder De Grote Kerk en het Broerenkwartier. ‘Ik wil graag eigenaren en initiatiefnemers verbinden en stimuleren om de binnenstad van Zwolle vitaler en toekomstgericht te maken met behoud van de historische waarde. Daar hoort ook bij dat de gemeente meedenkt met de ontwikkelingen en daar waar mogelijk, in bijvoorbeeld het openbaar gebied, zelf initiatieven ontplooit. Voor (nieuwe) ontwikkelingen in het Broerenkwartier, of het bespreken van de mogelijkheden daarvan, kunt u bij mij terecht’.

@ A.Westenberg@zwolle.nl
T 038-4982660 / 06 1158 5542

Karlijn de Kruif

Projectleider

Karlijn is als projectleider verantwoordelijk voor verschillende projecten in de binnenstad. 'Op dit moment werk ik aan een actieplan voor de Luttekestraat, de herbestemming van het Statenzaalcomplex en het opstellen van een lichtplan. Daarnaast begeleid ik een aantal particuliere initiatieven.'

@ K.de.Kruif@zwolle.nl
T 06 5370 0681

Jenine Timmerman

Programma-ondersteuner Binnenstad en wijkmedewerker Stadsdeel Midden

Ons team werkt middels de Strategische Agenda 2017 – 2021 aan  de binnenstad  van Zwolle. Wij hebben als doel om te blijven groeien als gastvrije en ondernemende binnenstad. ‘Ik fungeer als eerste aanspreekpunt voor vragen en initiatieven in de Binnenstad en heb daar bij vaak een organisatorische, adviserende, verbindende of faciliterende rol. Ik heb een groot netwerk, ken onze organisatie, partners, bewoners en ondernemers en weet wat er speelt in de stad.’

@ J.Timmerman@zwolle.nl
T 038-4982409

Ineke van den Brink - ten Brinke

Projectassistent

Binnen het team Binnenstad wordt gewerkt aan de ambitie om als Zwolle de beste binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Als projectassistent heb ik binnen het team een ondersteunende rol bij de projecten Lichtplan, Luttekestraat en Statenzaal. Met projectleider Karlijn de Kruif wordt hiervoor op administratief en organisatorische vlak nauw samengewerkt.

@ I.vanden.Brink-tenBrinke@zwolle.nl
T  038-4982451