Collega laat wilde dieren uit in de stad.

Teamleider Omgevingsrecht

De afdeling Ruimtelijke Planvorming (70 collega's) is nieuw en ontstaan door een reorganisatie van het Fysieke Domein. Jij geeft leiding aan het nieuwe team Omgevingsrecht (ruim 20 professionals) met onder meer juridisch planologen, juridisch- en beleidsadviseurs. Zij overzien het brede werkveld van de Omgevingswet. Je stuurt op het grotere geheel (zowel inhoud als organisatie), zet de tactische lijnen uit, organiseert mensen en middelen, stelt prioriteiten en behaalt afgesproken resultaten.

Teamleider Omgevingsrecht

De afdeling Ruimtelijke Planvorming (70 collega's) is nieuw en ontstaan door een reorganisatie van het Fysieke Domein. Jij geeft leiding aan het nieuwe team Omgevingsrecht (ruim 20 professionals) met onder meer juridisch planologen, juridisch- en beleidsadviseurs. Zij overzien het brede werkveld van de Omgevingswet. Je stuurt op het grotere geheel (zowel inhoud als organisatie), zet de tactische lijnen uit, organiseert mensen en middelen, stelt prioriteiten en behaalt afgesproken resultaten.

Vacature kenmerken
Dienstverband / uren per week Vast dienstverband / 32-36 uur per week
Werk- en denkniveau HBO / Academisch 
Salaris Maximaal € 6.777,- per maand (schaal 12) 
Afdeling Ruimtelijke Planvorming
Vacaturehouder Jim van der Zwan
Sluitingsdatum 7 april 2024

De afdeling

De afdeling Ruimtelijke Planvorming (70 collega's) bestaat uit drie teams, te weten het Atelier, team Omgevingsrecht en team VTH Omgevingsrecht. We werken aan de ontwikkeling en het behoud van de kwaliteiten van stad en buitengebied vanuit verschillende disciplines en expertises. Dat doen we in co-creatie met collega's, inwoners en partners in de stad.

Zwolle groeit de komende jaren naar 160.000 inwoners. We investeren in veel (maatschappelijke) voorzieningen en zorgen voor ruimte om te werken en te ondernemen. Op nationaal niveau is Zwolle aangewezen als 'NOVI-gebied' met omvangrijke stedelijke opgaven. Tot 2040 bouwt onze regio maar liefst 50.000 huizen, waarvan een substantieel deel in Zwolle.

Recent heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op het Fysieke Domein. Deze herstructurering is nodig om voor een sterk groeiende stad nog beter samen te werken. Dit heeft onder meer geleid tot een nieuwe afdelingsstructuur voor de afdeling Ruimtelijke Planvorming en de oprichting van het team Omgevingsrecht.

Het managementteam van de afdeling Ruimtelijke Planvorming wordt gevormd door het afdelingshoofd en de teamleiders van het team Omgevingsrecht en VTH Omgevingsrecht. We maken ons sterk voor een integrale aanpak en samenhang tussen de teams, het Fysieke Domein en overige domeinen.

Het team Omgevingsrecht

Het team Omgevingsrecht overziet het brede werkveld van de Omgevingswet en vertaalt opgaven en doelen naar resultaten. We zorgen onder meer voor het ontwikkelen, vaststellen en actueel houden van het gemeentelijke Omgevingsplan (ambtelijk opdrachtgever) en de permanente borging hiervan. Ook nemen we de lead rond het planologisch juridische instrumentarium en adviseren over omgevingsvergunningen. Daarnaast voeren we de regie op de verdere implementatie van (onderdelen van) de Omgevingswet.

Dit doe jij

Je geeft leiding aan het nieuwe team Omgevingsrecht (ruim 20 collega's) met onder meer juridisch planologen, juridisch- en beleidsadviseurs. Sturen doe je op het grotere geheel (integraliteit), zowel qua inhoud als organisatie. Je zet de tactische lijnen uit, organiseert mensen en middelen, stelt prioriteiten en behaalt afgesproken resultaten. De planning-en-control cyclus is daarvoor een belangrijk instrument.
Je team heeft ook een specifieke ontwikkelopgave. We willen onze impact vergroten en uitvoeringskracht versterken door meer aan de 'voorkant' van projecten en processen te worden betrokken.

Verbindende coach

Als verbindende coach maak je zaken mogelijk, zodat je team kan waarmaken. Dat is je visie en dat weet je te organiseren. Je geeft je mensen daarvoor ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid én duidelijke kaders.
Met oprechte aandacht voer je open het gesprek en motiveer je hen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Vanzelfsprekend kijk je ook naar het functioneren van het team als geheel. Je schept een prettig werkklimaat, waar mensen elkaar feedback geven en verder helpen.

Vernieuwing en verbetering

We zijn gericht op een intensieve samenwerking binnen en buiten het Fysieke Domein. Dat alles heeft invloed op processen, procedures en benodigde competenties. Als proceseigenaar (primair verantwoordelijk) voor het proces rond nieuwe ruimtelijke initiatieven stimuleer je proces- en projectmatig werken. Daarbij stuur je op de continue verbetering van processen rond die ruimtelijke initiatieven, de integrale kwaliteit van advisering en de ketensamenwerking. Er zijn altijd vernieuwende oplossingen te vinden voor sturing en rolneming.

Gesprekspartner

Als stevige gesprekspartner voor het bestuur heb je overzicht op politiekgevoelige dossiers, doorzie je bestuurlijke processen en vang je relevante signalen op. Deze vertaal je naar je teamleden die overigens ook rechtstreeks contact hebben met wethouders.

Dit ben jij

Je hebt een Hbo of academisch werk- en denkniveau, bewezen managementkwaliteiten en bij voorkeur een brede ervaring met ontwikkelopgaven in het Fysiek Domein. Misschien werk je nu bij een gemeente, een provincie of een adviesbureau dat voor de publieke sector actief is.
Daarnaast heb je al flink wat vlieguren gemaakt, bijvoorbeeld als jurist of projectleider van omvangrijke ruimtelijke projecten. Maar je bent zeker nog niet uitgeleerd en hebt een sterke drive om je verder te ontwikkelen.
Je bent een natuurtalent in het coachen van professionals en brengt je team op een hoger niveau. Bovenal ben je een inspirator en aanjager met drijfkracht. Iemand die energie uitstraalt en zich makkelijk verplaatst in anderen, achter muren kijkt, zaken benoemt en mensen spiegelt zonder hun autonomie te raken.
Als stevige gesprekspartner voor het team, het managementteam en het bestuur lever je een unieke bijdrage aan de organisatie. Je bent omgevingsbewust, geïnteresseerd in de stad en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 6.777,- per maand (schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennisniveau en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je persoonlijke ontwikkeling, dus we horen graag wat dat voor jou kan betekenen. In Zwolle werken we hybride, meestal twee á drie dagen op kantoor en rest van de werkweek thuis. Daarin zijn we flexibel en dat ben jij dus ook. We hebben een budget beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de 'zaak'. Ons Stadskantoor is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Je werkt 32 - 36 uur per week.

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op 'kwaliteit van leven'. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken.
Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Kennismaken?

Laat weten wie je bent en wat je wilt weten. Bel, app of mail met Jim van der Zwan, afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming, tel. 06- 46000812 of j.van.der.zwan@zwolle.nl .

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 7 april 2024, alleen door middel van de sollicitatieknop op werkenvoorzwolle.nl. De gesprekken zijn gepland op 18 april a.s. Misschien kun je hier al rekening mee houden in je agenda.