Herinrichting Ten Oeverstraat

De Ten Oeverstraat wordt een fietsstraat. Met de herinrichting willen we de verkeersveiligheid voor met name het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) verbeteren. De Ten Oeverstraat is onderdeel van een hoofdfietsroute. Er wordt veel gefietst en er rijden relatief weinig auto’s. De straat leent zich uitstekend voor een fietsstraat.  In een fietsstraat is de auto te gast. Door het karakter en de inrichting van een fietsstraat, heeft de fietser ruim baan en moet de automobilist zijn snelheid en gedrag aan de fietser aanpassen.

Langs de Ten Oeverstraat wordt een troittoir aangebracht zodat bewoners en ook scholieren die vanaf de bushalte komen niet langer op de rijbaan tussen het andere verkeer hoeven te lopen. Het troittoir komt aan de kant van de woningen. Het voetpad komt aan deze kant van de straat te liggen omdat: 

  • De weg watert af richting de berm waardoor een verhoogd trottoir aan de bermzijde voor problemen met de afwatering zorgt.  Het trottoir niet verhogen lost dit op maar werkt ongewenst parkeergedrag in de hand en is minder veilig voor de voetganger;
  • Als je vanuit een van de zijstraten de Ten Oeverstraat op wilt rijden, is het zicht in de huidige situatie minimaal. Het trottoir zorgt voor een buffer;
  • Deze buffer is ook voor auto’s die vanuit een haakse parkeerplaats achteruit de weg op willen draaien een voordeel.  

Eenrichtingsverkeer

Met de inrichting als fietsstraat wordt ook eenrichtingsverkeer ingesteld op de Ten Oeverstraat.  De reden hiervoor is dat  we de rijbaan moeten versmallen om het voetpad aan te leggen. De hoofdrichting van de fietsers op de Ten Oeverstraat is staduitgaand (het fietspad langs de Wethouder Alferinkweg is naar het centrum toe).  Het eenrichtingsverkeer wordt daarom ook staduitgaand ingesteld zodat de meeste fietsers en het autoverkeer in dezelfde richting rijden. Dit sluit aan op het principe van de fietsstraat waarbij auto’s zoveel mogelijk achter de fietser blijven. Voor bewoners van het gebied kan het betekenen dat zij een andere route moeten nemen, de omrijafstanden zijn echter beperkt.      

Hoe ziet de straat er uit?

De fietsstraat wordt vier meter breed en krijgt asfalt waarbij het middendeel een roodbruine kleur heeft. Aan de zijkanten zit een strook zwart asfalt met een klinkerprint. Aan de kant van de woningen komt een trottoir van 1,50 meter breed te liggen. Het trottoir is met een schuine overrijdbare band gescheiden van de fietsstraat.

Omdat het betreffende gedeelte van de Ten Oeverstraat een lange rechte weg is die uitnodigt om harder te rijden dan de toegestane snelheid van 30 km/uur. Nemen we een aantal snelheidsremmende maatregelen. Het versmallen van de weg werkt snelheidsverlagend. Andere snelheidsremmende maatregelen die we treffen: op de aansluitingen met de Grasdorpstraat, van Cuylenburchstraat, Hardesteinstraat en een zijstraat behorend bij de Ten Oeverstraat wordt een verhoogd plateau aangelegd en ter hoogte van de Katholieke Pabo komt een verkeersdrempel.

De parkeerplaatsen die haaks op de weg staan blijven behouden. Ter hoogte van het appartementengebouw aan het einde van de straat wordt het parkeren anders ingericht. Dit gebeurt in samenspraak met de vereniging van eigenaren en SWZ.

Bekijk de ontwerptekening: ontwerp_ten_oeverstraat_web.pdf