Terugblik besluitvormingsronde Raadsplein maandag 5 september 2022

Bekijk de terugblik of het videoverslag van de extra besluitvormingsronde van de gemeenteraad. 

Er lagen twee agenderingsverzoeken voor in deze raadsvergadering. Het verzoek om agendering van een debat tijdens deze extra raadsvergadering met als onderwerp ‘Communicatie omtrent en locatie van het schip voor opvang asielzoekers aan de Margriethaven in Holtenbroek en bredere kaders voor de opvangvraagstukken in de toekomst’ is verworpen.

Het verzoek om agendering van een rondetafelgesprek en een raadsdebat op een nader te bepalen moment met als onderwerp ‘Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang’ is ingewilligd.

Insprekers

Aan het begin van de vergadering hebben drie insprekers zich gemeld. Eén van de insprekers heeft niet ingesproken, nu er in deze vergadering geen debat is gevoerd. De andere twee insprekers hebben de raad wel toegesproken.   

Moties Vreemd aan de orde van de dag

Tijdens de vergadering zijn drie moties Vreemd aan de orde van de dag ingediend. De motie 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is verworpen. De moties ‘Communicatie is je inleven in de ontvanger’ en de motie ‘Inzet flexwonen’ zijn beide niet in stemming gebracht, er wordt gewacht tot na een reactie van de portefeuillehouder.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de raadsvergadering van 5 september 2022? Bekijk dan de raadsagenda en het videoverslag. 

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag of opmerking voor of over de gemeenteraad? Of wilt u inspreken in een raadsvergadering? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via de contactpagina