Raadzaal Stadhuis

Terugblik Raadsplein 29 januari 2024

30 januari 2024
Homepage

Raadsdebat Koers Sociaal Domein

Op maandag 29 januari 2024 was er een raadsdebat over de Koers Sociaal Domein. Tijdens dit debat zijn er geen toezeggingen gedaan. Ook zijn er geen openstaande vragen meer. Het onderwerp is voor nu voldoende besproken en alle fracties hebben de gewenste input kunnen leveren.
De raad ontvangt - op basis van het debat over de opinienota - voor de
zomer een raadsvoorstel over de definitieve koers voor het sociaal domein.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk het debat terug

Themadebat Fysieke Leefomgeving

In de TaK-zaal was een themadebat Fysieke Leefomgeving. Er zijn geen bijzonderheden voor de Huisvesting Stichting Zending Nieuw Leven, de tussentijdse stand van zaken actualisatie groen- en recreatiebeleid en de beleidsnota uitgifte groen- en reststroken. Voor de actualisatie van het groen- en recreatiebeleid wordt wellicht een technische briefing georganiseerd voordat het beleid in behandeling bij de raad komt. 

Bevindingen ganzenbeheerplan 2023: Partij voor de Dieren heeft aangekondigd een motie in te dienen over de Bevindingen ganzenbeheerplan 2023. Wethouders Monique Schuttenbeld en Arjan Spaans hebben toegezegd in het tweede kwartaal informatie te geven over de integrale aanpak door de provincie voor de overlast van ganzen. 

De opvattingen en informatienota’s over bovenstaande onderwerpen zijn voor nu voldoende besproken. De afhandeling van de informatienota’s en stemming over eventuele moties gebeurt bij de besluitvormingsronde op 13 februari 2024.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk het themadebat terug.