Raadzaal Stadhuis

Terugblik Raadsplein 8 januari 2024

09 januari 2024
Homepage

Rondetafelgesprek Zomerkermis

Maandag 8 januari 2024 voerde de gemeenteraad een rondetafelgesprek over de Zwolse Zomerkermis. De uitkomst van dit gesprek is dat het onderwerp voldoende is besproken.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk de opname van de vergadering terug (even doorspoelen naar 20:54).

Themadebat Bouwen en Wonen

Wethouder Dorrit de Jong en Gerdien Rots hebben toegezegd dat:

  • in het voorstel bij de huisvestingsverordening ook wordt toegelicht waar deze afwijkt van de modelverordening;
  • de netto toevoeging van het aantal sociale woningen wordt meegenomen in de rapportages;
  • de inventarisatie van de mogelijkheden voor ontwikkeling van de Zwartewaterzone in maart-april (eind q1/begin q2) naar de raad komt;
  • Wethouder de Jong schriftelijk terugkomt op de vraag over de wijze en het moment waarop de raad zich uit kan spreken over de focusgroepen in de huisvestingsverordening.

De argumenten en standpunten zijn voldoende uitgewisseld. De informatienota's staan ter afhandeling op de agenda voor de besluitvormingsronde van 22 januari a.s.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk de opname van de vergadering terug.