Raadzaal Stadhuis

Terugblik Raadsplein besluitvormend 22 januari 2024

23 januari 2024
Homepage

Op maandag 22 januari was er een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Alle voorstellen die op de agenda stonden, zijn aangenomen. Waaronder:

  • Besluit advies bewonersraadpleging Berkum;
  • Vroegsignalering schulddienstverlening 2023;
  • Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027;
  • Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier;
  • Gebiedsvisie Breecamp-West.

Afhandeling informatienota's themadebat Bouwen en Wonen

De informatienota's binnen het themadebat Bouwen en Wonen zijn voor kennis aangenomen. Motie 16a-1 'Gemeentelijke grond voor de sociale huur' is verworpen.

Afhandeling informatienota's themadebat Klimaat en Energie

De informatienota's binnen het themadebat Klimaat en Energie zijn voor kennis aangenomen. Motie 16b-1 'Geen megawindturbines in Nationaal Landschap IJsseldelta' is verworpen.

Wilt u weten over welke onderwerpen het nog meer ging of hoe het stemmen op de voorstellen is verlopen? Lees de officiële terugblik of kijk de video-opname van de vergadering terug.