Tesselschadestraat fietsstraat

De Tesselschadestraat is een fietsstraat. Dat betekent 30 km weg en de auto is te gast.

Fietsroute

De Tesselschadestraat, een belangrijke  fietsroute, was aan onderhoud toe. Deze kans is aangegrepen om de straat verkeersveiliger te maken, om te bouwen tot fietsstraat, om de weginrichting (tussen de fietstunnel naar de Dr. Van Heesweg en de Bankabrug) aan te passen en meer groen aan te brengen.

Een groep bewoners heeft met de gemeente meegedacht over de plannen van de herinrichting van de Tesselschadestraat tot fietsstraat.

Rood asfalt

De Tesselschadestraat heeft nu rood asfalt. Aan de zijkanten en in het midden komen  liggen zwarte klinkerstroken.

De klinkerstrook in het midden zorgt ervoor dat deze fietsstraat er anders uitziet dan de andere fietsstraten, zoals de Vondelkade. Dat komt omdat er in de Tesselschadestraat een bus rijdt die meer ruimte nodig heeft. Op de stroken kunnen auto’s uitwijken als ze elkaar passeren.

Inrichting

 • De bus:
  Van twee naar één bushalte. Er is nu één halte bij de Marie Koenenstraat.
 • De plek waar fietsers de fietstunnel uitkomen:
  De fietsdoorsteek tot aan de Helene Swarthstraat is opgeschoven. Dat geeft een beter overzicht. Verkeer dat vanaf de Ceintuurbaan komt, komt nu wat verder van de tunnel op de Tesselschadestraat uit.
 • Kruising Brederostraat:
  Om de bus meer ruimte te geven, is op de Brederostraat met een bord en lijnen op de weg aangegeven waar je kunt stoppen als er een bus aan komt. Het plateau van de kruising is verlengd tot aan het punt van het nieuwe bord en de markering op de weg.
 • Kruising Vondelkade:
  Het verkeer op de Vondelkade heeft voorrang op het verkeer op de Bankabrug en Tesselschadestraat.
 • Parkeren en groen:
  Omdat de rijbaan smaller is geworden, zijn de parkeervakken opnieuw aangelegd. Er zijn meer parkeervakken en meer groenvakken met meer bomen. Het groen heeft nu meer samenhang. Om dit te realiseren zijn er wel bomen gekapt. Rond de bomen is een (groot) vak voor beplanting.

Smiley

Iedereen moet wennen aan de veranderingen in de straat en dat er niet harder gereden mag worden dan 30 km. Met een tijdelijk smileybord krijgen verkeersdeelnemers een seintje of de snelheid moet worden aangepast.