Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is de belasting die je betaalt als je in een gemeente overnacht, waar je niet staat ingeschreven. Het gaat dan om een verblijf waarbij je betaalt voor je overnachting. Denk aan hotels, pensions, bed en breakfasts, campings, vakantiewoningen of in de passantenhavens (binnen de gemeente Zwolle).

Toeristenbelasting doorberekenen

De eigenaar die het hotel, pensioen, bed en breakfast enzovoorts, heeft,  kan de toeristenbelasting doorberekenen aan zijn gasten. Verblijft een inwoner van de gemeente Zwolle in bijvoorbeeld een hotel, dan hoeft diegene geen toeristenbelasting te betalen.

U kunt de aangifte digitaal afhandelen.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Het tarief bedraagt € 0,60 per persoon per overnachting.

Bezwaar maken tegen de toeristenbelasting

Tegen de aanslag toeristenbelasting kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden) bezwaar maken.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Afdelingshoofd Juridische zaken
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.

In het bezwaar moeten staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum
  • uw handtekening
  • de reden waarom u bezwaar maakt.

Volmacht

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee.

Zes weken

Uw bezwaar is tijdig (op tijd) als het binnen zes weken ontvangen is. Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting  wordt géén kwijtschelding verleend.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017

Wetgeving:
wetten.overheid.nl