Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van degene die tegen betaling overnachtingen aanbiedt. Dit zijn onder andere hotels, pensions, bed en breakfast, campings, vakantiewoningen of in de passantenhavens binnen de gemeente Zwolle.

De ondernemer kan de toeristenbelasting doorberekenen aan zijn gasten. Verblijft een inwoner van de gemeente Zwolle in bijvoorbeeld een hotel, dan hoeft geen toeristenbelasting betaald te worden.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen:

aangiftebiljet-toeristenbelasting.pdf

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Het tarief bedraagt € 0,60 per persoon per overnachting.

Bezwaar maken tegen de toeristenbelasting
Tegen de aanslag toeristenbelasting kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden) bezwaar maken.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Afdelingshoofd Juridische zaken
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.

Hierin moet in ieder geval uw naam, uw adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt staan.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee.

Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is. Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Kwijtschelding
Bij de invordering van toeristenbelasting  wordt géén kwijtschelding verleend.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017

Wetgeving:
wetten.overheid.nl