Toeristenbelasting

Toeristenbelasting betaal je als je in een gemeente overnacht en daarvoor moet betalen. Het gaat dan om een gemeente waar je niet staat ingeschreven. Denk aan slapen in een:

 • Hotel
 • Pension
 • Bed en breakfast
 • Campings
 • Vakantiewoningen
 • Passantenhaven

Toeristenbelasting doorberekenen

De eigenaar van een overnachtingsplek kan de toeristenbelasting doorberekenen aan zijn gasten. Maar als inwoner van de gemeente Zwolle hoeft u geen toeristenbelasting te betalen als u in Zwolle overnacht.

U kunt de aangifte digitaal afhandelen.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Het tarief bedraagt:
€ 1,00 per overnachting (reguliere tarief)
€ 0,75 per overnachting (camping tarief)

Bezwaar maken tegen de toeristenbelasting

Tegen de aanslag toeristenbelasting kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden) bezwaar maken.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Afdelingshoofd Juridische zaken
Postbus 10007
8000 GA Zwolle.

In het bezwaar moeten staan:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum
 • uw handtekening
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

Volmacht

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee.

6 weken

Uw bezwaar is op tijd als het binnen 6 weken ontvangen is. Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Kwijtschelding

We schelden toeristenbelasting niet kwijt.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016

Wetgeving:
wetten.overheid.nl