Tussen 20-22 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen

19 februari 2024
Homepage

Tussen 20 en 22 februari krijgt u van GBLT de aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met een deel van de aanslag? Wilt u weten hoe de WOZ-waarde tot stand komt? Kunt u de aanslag niet betalen? Op deze pagina leest u meer informatie.

WOZ-waarde

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde, de marktwaarde, van uw woning. Soms is de WOZ-waarde hoger of lager dan u had verwacht. Wilt u weten hoe uw waarde is bepaald? Bekijk dan uw taxatieverslag in Mijn Loket op  gblt.nlexterne-link-icoon.

GBLT berekent de WOZ-waarde aan de hand van de volgende stappen:

  1. GBLT vergelijkt de verkoopprijzen van alle woningen in Zwolle met een rekenprogramma. 
  2. Het rekenprogramma vergelijkt uw woning met de verkochte woningen in Zwolle. Daarbij houdt het programma rekening met verschillen tussen woningen, zoals grootte van de woning en de tuin, het type en het bouwjaar. 
  3. Het rekenprogramma berekent de WOZ-waarde van uw woning. Is de waarde veel hoger of lager dan vorig jaar? Dan controleert GBLT de gegevens nog een extra keer. 
  4. Een onafhankelijke waarderingskamer doet een laatste controle.
  5. GBLT verstuurt het aanslagbiljet. 

Meer informatie over de WOZexterne-link-icoon

Kosten voor restafval

Op het aanslagbiljet staan dit jaar voor het eerst ook de kosten voor het restafval dat u heeft weggegooid. Op het aanslagbiljet heet deze belasting ‘diftar’. Op het aanslagbiljet kunt u zien op welke data in 2023 u restafval heeft weggegooid en wat dit per keer kost. 

Meer weten over het tarief op restafval

Oneens met een deel van de aanslag

Bent u het oneens met de WOZ-waarde? Klopt het aantal keer dat u restafval hebt weggegooid niet? Of bent u het oneens met een ander deel van de aanslag? Maak dan rechtstreeks bij GBLT bezwaar. Dit is gratis en kan eenvoudig via Mijn Loket op de website van GBLT. Bezwaar maken moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet. 

Meer info over bezwaar makenexterne-link-icoon

Moeite met betalen

Heeft u moeite met betalen? Neem dan contact op met GBLT. Zij zoeken samen met u naar een oplossing. Misschien kunt u bijvoorbeeld betalen in delen. 

Meer info over moeite met betalenexterne-link-icoon

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u dan recht op kwijtschelding. U hoeft dan (een deel van) de belasting niet te betalen. Kijk op de website van GBLT of u hier recht op hebt. U kunt op die website ook direct digitaal kwijtschelding aanvragen. 

Meer info over kwijtscheldingexterne-link-icoon

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag voor kwijtschelding? Op Orde Zwolle helpt u graag: www.opordezwolle.nlexterne-link-icoon / 038) 456 97 50.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de aanslagen gemeentelijke belastingen? Kijk op gblt.nl externe-link-icoonof bel GBLT op 088 – 064 55 55.