Raadszaal Zwolle

Twee onderwerpen in debatrondes van de gemeenteraad: de informatieplicht en het sociaal domein

04 april 2023
Homepage

Dinsdag 11 april is er vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een raadsdebat over de informatieplicht met betrekking tot de informatienota ‘Verkoopprocedure Voorsterpoort Oost (eventvoorziening)’. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een themadebat Sociaal domein.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit doen vanuit de Raadzaal of de TAK-zaal of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 11 april 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergaderingen meekijken kan ook via de livestream.

Raadsdebat Informatieplicht

De raad wil terugkijken waarom niet alle beschikbare informatie over de Verkoopprocedure Voorsterpoort Oost (eventvoorziening) is gedeeld met de raad. Ook wordt gereflecteerd welk effect dit heeft gehad op de behandeling van de informatienota en de besluitvorming hierover. De debatvraag die centraal staat luidt: Wat kunnen college en raad leren van deze situatie, zodat voldaan wordt aan de actieve informatieplicht aan de gemeenteraad?

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Themadebat Sociaal domein

Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en via raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.